TOP

10 znakov, že on je ten pravý… do manželstva

Keď som roky čakala na svojho budúceho manžela, čas som si krátila modlitbou: Pane Bože, daj, aby som ho konečne našla, alebo on mňa, a aby som vedela, že on je ten pravý. Predstavovala som si ho ako dokonalého džentlmena, skvelého poslucháča, vždy pripraveného rozosmiať ma, podržať… Zabudla som, že sú to len moje egoistické podmienky, ktoré Boh mohol, no nemusel vypočuť.

Počas randenia alebo chodenia s mužom sa každá žena určite neraz zamýšľa, či je ten pravý. Pravý muž – kresťan – vhodný do manželstva v dobrom aj zlom, v šťastí aj nešťastí, v zdraví i v chorobe… Ak nás Boh povoláva do manželstva, je dôležité odovzdávať svoje pochybnosti alebo túžbu po „dokonalom mužovi“ danom od Boha do modlitieb. Len on nás pozná najlepšie a vie, ktorý muž je pre nás ten pravý. Niekedy sú naše pochybnosti veľké, a navyše, ak máme pocit, že Boh nám na naše otázky neodpovedá, rozhodovanie je veľmi ťažké. Existujú signály, podľa ktorých sa dá riadiť pri správnom výbere potenciálneho manžela?

Za predpokladu, že túžiš po manželovi kresťanovi, prinášame ti desať znakov, ktoré ti pomôžu rozhodnúť sa správne.

 

1. Má Boha na prvom mieste v živote

O tom, či má muž Boha v živote na prvom mieste, svedčia jeho skutky. V Písme sa píše: „Kto hovorí: „Poznám ho,“ ale nezachováva jeho prikázania, je klamár a niet v ňom pravdy.“ (1 Jn 2, 4) Zamerať svoj pohľad na Boha neznamená hovoriť o Bohu, ale ukázať sa ako kresťan v každodennom živote a nehanbiť sa za to. Dať Boha na prvé miesto v živote je najmä v manželstve veľmi dôležité, pretože čím je bližšie pri Bohu, tým bude mať bližšie aj k manželke.

 

2. Chce stavať vzťah na Božích základoch

To, či chce stavať manželské základy na Božích prikázaniach, hovorí o jeho hodnotách a vyzretí muža. V manželstve je dôležité o problémoch hovoriť a riešiť – „opravovať“ pokazené, nie vymieňať za nové; aj napriek bolesti, utrpeniu. Lebo vie, že „nič z toho, čo je vo svete – žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom –, nie je z Otca, ale zo sveta“ (1 Jn 2, 16).

 

3. Viac dáva, ako prijíma

Aká je jeho veľkorysosť v oblasti financií, času a energie? Je skôr darca, alebo príjemca? Muž nemusí byť bohatý na to, aby bol veľkorysý obetovať aj to málo na pomoc niekomu inému ako sebe. Od toho závisí aj jeho (ne)sebeckosť. Aké šťastie má rozumná manželka, ktorej manžel nevyčíta každý (aj nutný) výdavok. A úplne najšťastnejšia môže byť vtedy, ak jej manžel zveruje svoju prácu a financie do Božích rúk a neprestáva mu ďakovať za svoje talenty.

 

4. Rešpektuje tvoju túžbu po čistom vzťahu

Ak ti záleží na čistote pred manželstvom, pravý muž tvojho srdca ťa nebude nútiť a egoisticky požadovať niečo, čo sama nechceš. Rozhodnutie zdieľať a rešpektovať čistotu vo vzťahu preverí jeho lásku k tebe. Zachovávanie predmanželskej čistoty je veľký benefit do manželstva, z ktorého budete môcť ťažiť a čerpať až do konca života. Zdržanlivosť pred svadbou je len nácvik trpezlivosti a vernosti do manželstva.

 

5. Je aktívnym kresťanom

Viera v Boha by nemala vylučovať chodenie do kostola, pravidelné pristupovanie k sviatosti zmierenia a vieru v Cirkev. Ak niekto prehlasuje, že je kresťan – čiže verí v Boha, ale v Cirkev nie, prípadne kostol nepotrebuje, niečo nie je v poriadku. Buď to s vierou nemyslí vážne, je skôr vlažným kresťanom – koná tak, ako mu momentálna situácia vyhovuje, alebo je to zranený človek. Je dobré ujasniť si pojmy a svoju vieru k Bohu.

 

6. Manželský sľub túži zodpovedne napĺňať

Snúbenci by sa mali predovšetkým rozprávať o tom, aké majú predstavy o manželstve. Aké úlohy by podľa nich mala zastávať budúca manželka, manžel. Nielen v otázkach viery, ale aj intimity – vernosti, prijatia a výchovy detí v kresťanskom duchu. Muži, aj kresťania, majú často mylné predstavy o tom, že v manželstve sa môže všetko. Je dobré poznať svoje názory pred svadbou, vyhnete sa tak rozčarovaniu a bolestnému zisteniu.

 

7. Modlí sa k Bohu

Nájsť manžela, s ktorým sa môže manželka zdieľať aj duchovne, je veľký dar od Boha, lebo „kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18, 20). Spoločná modlitba, zvlášť s deťmi, má veľkú moc. Boh umocňuje požehnania a na rodinu zosiela veľa milostí a darov Ducha Svätého. Preto nezabúdaj ani na spoločnú modlitbu nielen za svojho snúbenca, ale modlite sa už teraz spoločne – ako budúci manželia.

 

8. Má jasný postoj k hriechu

Je tvoj budúci manžel zodpovedný za svoje konanie? Berie vážnosť hriechu ako prestúpenie voči Božiemu prikázaniu? Mladí muži radi ospravedlňujú svoje nečisté myšlienky a konanie tým, že sú predsa chlapi. Pozor na muža, nad ktorým vládnu jeho pudy. Boh nás stvoril rozličných, ale jedno je spoločné: „Sexualita má vplyv na všetky stránky ľudskej osoby v jednote jej tela a duše…“ (KKC, 2332) Ak dá muž prednosť pudom, stane sa z neho pyšný, egoistický a sebecký manžel a zo ženy spraví nešťastnú manželku.

 

9. Váži si svojich rodičov

Vo vzťahu k rodičom je možné overiť si jeho budúci vzťah k tebe ako k manželke. Ako muž prejavuje voči svojej matke úctu, tak sa raz bude správať aj voči svojej manželke. Vzťah s otcom je taktiež veľmi dôležitý na odovzdanie otcovstva, pravej mužnosti, ktorú raz bude odovzdávať ďalej – svojim deťom. A ako sa správa matka k svojmu synovi? Nie je na neho nezdravo naviazaná? Prestrihnutie „pupočnej šnúry“ s rodičmi, hlavne so svojou matkou, po svadbe je veľmi dôležité, aby mohli tvoriť jedno telo: „Muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom.“ (Gn 2, 24)

 

10. So svojimi kamarátmi zdieľa podobné hodnoty

Mať kamarátov, ktorí vyznávajú podobné hodnoty ako ja, je nielen šťastie a dar od Boha, ale aj známka vyzretosti človeka. Kresťanský muž si hľadá svojich priateľov spomedzi ostatných mužov, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty ako on. Podobne je to tak už od čias prvých kresťanov: „Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné.“ (Sk 2, 44) Prečo? Pretože vie, že muža kresťana môže najlepšie pochopiť len muž veriaci v Boha.

 

Boh ti nepripravil dokonalého muža, ale manžela, ktorý bude dokonalý pre teba. Vybral ti muža, s ktorým môžeš spoločne kráčať priamo do neba… Ak práve zažívaš vzťah, v ktorom napriek všetkému stále váhaš, najlepšie, čo môžeš urobiť, je modliť sa za neho a za spoznanie Božieho plánu. Ak by sa stalo, že sa s priateľom rozídeš, nezúfaj, pretože to znamená, že Boh má pre teba pripravené niečo lepšie.

 

Komentáre