TOP

6 odkazov svätého Jána Pavla II. svetu

Svätý Ján Pavol II. – priateľ celého ľudstva, ktorý sa v srdciach ľudí bez rozdielu vyznania zapísal ako symbol svetového mieru. Stal sa mostom medzi národmi a vzorom „bojovníka“ proti komunizmu. Ktorý z jeho odkazov vo vás zarezonoval najviac?

Titulná fotka: Z. Kotyłło, CC BY-SA 3.0

1. „Nebojte sa!“

V Písme nachádzame slová povzbudenia pred strachom, „Nebojte sa!“, až 365 ráz. Čiže jedno „Nebojte sa!“ pripadá na jeden deň. Preto máme pamätať na to, že sme Božie deti a strach v nás a v našom srdci nemá miesto. Tento výrok sa spája so svätým Jánom Pavlom II., ktorý ho často spomínal. Spomínal ho, pretože vedel, že „moc Kristovho kríža a vzkriesenia je väčšia ako všetko zlo, z ktorého by človek mohol a musel mať strach. Nebojte sa toho, čo ste sami vytvorili, nebojte sa ani všetkého, čo človek vyrobil a čím je zo dňa na deň viac ohrozovaný! A konečne, nebojte sa sami seba!

Kristus po svojom zmŕtvychvstaní povedal apoštolom a ženám: „Nebojte sa!“ Tieto slová potrebujeme dnes možno viac ako kedykoľvek predtým. Je potrebné, aby sa posilnila istota, že existuje ten, kto drží v rukách osudy tohto pominuteľného sveta, kto má v rukách kľúče od smrti a podsvetia, kto je alfou a omegou. A ten niekto je Láska… Len on sa môže plne zaručiť za slová: „Nebojte sa!““ Tieto slová adresoval všetkým, keď bol zvolený za pápeža v roku 1978. Každý deň sme pozvaní k tomu, aby sme sa nebáli, pretože Boh je veľký a stojí pri nás v každej skúške.

 

2. „Ani v budúcnosti sa nevybuduje nová civilizácia lásky, ak sa nezmení kvalita lásky.“

Naša budúcnosť závisí od lásky. Od lásky, akú nám ukázal a zanechal Ježiš Kristus. Dnes poznáme mnoho druhov lásky, ale jej pravosť sa dá overiť len skrze Božie zrkadlo. Kvalita lásky sa dá merať jedine Božími prikázaniami. Prečo? Môže byť moja láska k manželovi silnejšia a kvalitnejšia, ak mu ubližujem svojím egoizmom? Aká je to láska k deťom, ak ich milujeme podmienečnou láskou? Alebo môže

Pokračovanie článku je dostupné iba pre predplatiteľov

Existujeme takmer výhradne vďaka predplatiteľom. Objednajte si naše predplatné a o už niekoľko sekúnd môžete čítať všetky naše články. Ďakujeme, že nám pomáhate tvoriť hodnotný obsah.


Vytvoriť účet a objednať predplatnéUž mám účet, prihlásiť

Komentáre