TOP

Ako prežiť Veľkonočné trojdnie vo svojich domovoch?

Veľkonočné sviatky prežijeme tento rok „za zatvorenými dverami“. Čo môžeme za nimi robiť?

Centrom každého zo slávení týchto svätých dní je účasť na obradoch prostredníctvom televízie, internetu či rádia. Čo tak sa napríklad pripojiť k sláveniu so Svätým Otcom vo Vatikáne alebo k svojmu kňazovi, ktorý možno „streamuje“ obrady online?

Okrem účasti na slávení svätej omše môžete doma urobiť niekoľko vecí, aby ste nezostali pasívni, ale prežili tieto dni aj osobne, vo svojom vlastnom živote. Ku každému dňu preto ponúkame pár tipov – či už žijete spoločne ako rodina, malé spoločenstvo, a budete sláviť sviatky v tejto domácej cirkvi, alebo čo robiť v prípade, ak žijete sám/sama.

 

ZELENÝ ŠTVRTOK

„… miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.“ (Jn 13, 1)

Dnes si pripomíname ustanovenie sviatosti kňazstva, Eucharistie a dar služby, skrze umývanie nôh. Štandardne je tento symbolický úkon umývania nôh zakomponovaný do štvrtkových obradov. Tento rok však nebude ich súčasťou.

 

Tipy na domáce slávenie

Pripravte si doma „poslednú večeru“ – môžete sa inšpirovať napríklad aj židovským pesachom. Pripojte k večeri modlitby, vzdávanie vďaky, chváľte Pána za všetko, čo vám dáva. Ak bývate sami, vnímajte na večeri osobitne to, že na nej nie ste sami, že Pán je vaším hosťom a sedí s vami za stolom.

V rodine uskutočnite obrad umývania nôh – vezmite lavór, uterák, vodu. Nohy môže umývať buď jeden člen rodiny (napríklad otec), alebo si môžete túto službu preukázať všetci vzájomne. Tento obrad je možné vnímať jednak ako službu lásky, a zároveň ako prosbu o odpustenie, zmierenie medzi vami navzájom.

Jednotlivec môže tento obrad uskutočniť tiež fyzicky – sám voči sebe. Vnímajte pritom, že Ježiš je ten prvý, kto vám umýva nohy, potom vás pozýva zmieriť sa sám so sebou, „umyť nohy sebe“, odpustiť si, a napokon vás posiela umývať nohy ďalším, ktorých vám Pán pošle do cesty.

Po tom, ako sa zúčastníte (aspoň online) na svätej omši, vytvorte si doma vlastnú Getsemanskú záhradu. Môže to byť miestnosť alebo aspoň vyčlenený priestor. Pozvite každého člena rodiny, aby v nej v ten večer, noc strávil aspoň nejaký čas – pripomenul si Ježišov boj v Getsemanskej záhrade, zápasil o rozpoznanie Božej vôle vo svojom živote. Prípadne vyjdite von, do tmy, ticha a samoty, zápasiť tento boj s Bohom.

 

 

VEĽKÝ PIATOK

„Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu.“ (Hebr 4, 15)

Dnes sa nikde na celom svete, ani v našich zavretých chrámoch, neslávi svätá omša. Namiesto omše sa slávia obrady na pripomienku utrpenia a smrti Pána Ježiša. Keďže svätá omša je nekrvavé sprítomnenie kalvárskej obety, dnes si pripomíname tú krvavú obetu – liturgiou slova a poklonou krížu.

 

Tipy na domáce slávenie

Nedávno v chrámoch zahaľovali kríže. Ak ste to ešte neurobili, môžete si zahaliť aj svoj domáci kríž – kúskom látky, ktorý máte doma.

Nezabudnite na pôst – môžete si dať spoločne (alebo jednotlivo) na obed niečo jednoduché, prípadne len chlieb a vodu, a spoločne ďakovať za dary, ktoré nám Boh dáva.

Môžete sa väčšmi ponoriť do pašií, ktoré budú znieť v dnešných obradoch. Aj keď sa môžu zdať dlhé, môžete si napríklad v rodine počas dňa vziať celý pašiový text, rozdeliť ho medzi členov rodiny a zamýšľať sa nad ním štýlom lectio divina – viackrát po sebe si text prečítať, uvažovať nad ním, modliť sa a podeliť sa o to, čo vás zaujalo, oslovilo, s ostatnými. Ak slávite sviatky osamote, tiež o nich môžete rozjímať, nemusíte si vziať celý text, ale vyberte napríklad len niektorú časť.

Pripravte si v rodine krížovú cestu trošku netradičným spôsobom. Najprv si rozdeľte zastavenia rovnomerne medzi členov rodiny a každý z nich napíše na dané zastavenie krátke zamyslenie (deti ho môžu nakresliť či vymaľovať). Následne sa ju pred obradmi spoločne pomodlite. Ako jednotlivec môžete napríklad nad každým zastavením rozjímať len v tichosti, reflektovať ho vo svojom vlastnom živote.

Popri sledovaní obradov odhaľte svoj kríž a všetci si ho uctite.

Po obradoch si preneste kríž na vybrané miesto a vytvorte „Boží hrob“. Môžete použiť rôzne ozdoby, prírodné materiály, buďte kreatívni. Pri „Božom hrobe“, ako je aj bežne zvykom v našich chrámoch, môžete všetci stráviť nejaký čas v modlitbe (prípadne si aj rozdeliť stráž pri ňom).

BIELA SOBOTA

„Čo sa to deje? Aké je dnes veľké ticho na zemi! Veľké ticho a osamelosť. Veľké ticho, lebo Kráľ spí. Zem sa zľakla a zatíchla, lebo Boh v tele zaspal a zobudil tých, čo spali od vekov. Boh v tele zomrel a otriasol ríšou zosnulých.“ (starobylá homília na Svätú a Veľkú sobotu)

Dnes je deň ticha. Ježiš je mŕtvy, zavalil ho kameň, niet ho. Ale smrť nemá posledné slovo! Nejde preto o akési trpiteľské ticho, pretože ticho Bielej soboty je plné nádeje a očakávania. Aj my dnes očakávame, kedy sa budeme môcť opäť spojiť so svojím Spasiteľom v Eucharistii, a verím, že naše očakávanie zväčšuje aj našu túžbu.

 

Tipy na domáce slávenie

Vytvorte si dnes, pokiaľ je to možné, v domácnosti čas ticha. Každý si môže buď nájsť „vlastnú komôrku“, prípadne prežijete toto ticho akosi spoločne. Nech je aj ticho, ktoré dnes prežijete, prejavom radostného túžobného očakávania.

Každý z domácnosti nech ešte strávi čas pri „Božom hrobe“, ktorý ste včera pripravili. Môžete sa napríklad zamýšľať aj nad vecami, ktoré ste vo svojom živote „pochovali“. Predniesť Pánovi to, čo potrebuje vo vašom živote zmŕtvychvstanie.

Vyzdobte svoju domácnosť v duchu tohto radostného očakávania Zmŕtvychvstalého. Pripravte kvety (hoci aj poľné) alebo aspoň bahniatka, zlatý dážď do váz, aby ste nimi skrášlili priestor, v ktorom budete prostredníctvom komunikačných kanálov sláviť veľkonočné obrady. Prichystajte aj sviece, ktoré zapálite.

Môžete si pripraviť aj vlastný paškál (stačí biela svieca, klinčeky – korenie, fixka alebo farba). To, ako má vyzerať, uvidíte napríklad TU.

Na obrady nech si každý člen domácnosti prichystá sviečku (aspoň čajovú), ktorú zapáli na začiatku pri obrade svetla.

Pred účasťou na sobotňajších obradoch sa nezabudnite slávnostne obliecť. 🙂

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

„Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal.“ (Mt 28, 5)

Slávenie Veľkonočnej nedele sa začína vigíliou v sobotu po západe slnka. Táto vigília už nepatrí do soboty, má radostný, slávnostný a nedeľný charakter. Skrze tieto obrady prichádza do našich domov veľkonočná radosť. Na ich začiatku stojí obrad svetla. Kristus prichádza, aby bol v našej tme on tým svetlom. Aby rozžiaril naše temnoty, vytrhol nás z hriechu a daroval nám spásu. V týchto obradoch si prostredníctvom mnohých čítaní zo Starého i Nového zákona prechádzame dejinami spásy.

 

Tipy na domáce slávenie

Po účasti na veľkonočných obradoch prejavte svoju radosť prostredníctvom agapé – pripravte na stôl niečo chutné, čo poteší vaše chute a čím si zároveň prejavíte vzájomnú blízkosť aj radosť zo Vzkrieseného. Aj ako jednotlivec si prichystajte niečo chutné, čo vám urobí radosť.

Na druhý deň vstávame do nového rána. Je to ráno, v ktorom je všetko nové – pretože Zmŕtvychvstalý dodáva všetkému túto nádhernú novosť plnú nádeje. Je to deň, keď znie „aleluja“ v každom kúte sveta a (najmä) v našich srdciach. Aj keď nám aktuálna situácia iste prináša smútok z toho, že sme dnes, na náš najväčší kresťanský sviatok, účastní Eucharistie len spoza obrazoviek, nenechajme si ukradnúť radosť a dovoľme Zmŕtvychvstalému, aby prežiaril a vzkriesil aj to, čo prežívame!

Aby ste aj dnešný deň prežili podobne slávnostne a radostne ako včerajší večer, „choďte“ aj dnes na omšu.

Nezabudnite na slávnostný obed, je to najslávnostnejšia nedeľa roku!

Vyjadrite spoločne, prípadne osamote, ak bývate sami, svoju radosť z toho, že Ježiš vstal. Ako to urobíte, je už na vás, kreativite sa medze nekladú.

Strávte spoločne čas v rodine, ak je to možné, vyjdite na prechádzku do prírody, zahrajte sa spoločenské hry, radujte sa. Aj ako jednotlivec môžete tráviť čas tým, čo máte rád/rada – napríklad si prečítajte knihu, Sväté písmo, modlite sa, zatelefonujte blízkym, pozrite si dobrý film, choďte na prechádzku, skladajte puzzle… Oslavujte! (Ale na návštevu tohto roku radšej nechoďte. 🙂 Naopak, online návštevy sú tohto roku výnimočne žiaduce!)

 

A nezabudnite si (hoci aj spoza rúška) schuti zaspievať Aleluja!

Lebo On naozaj vstal z mŕtvych!

 

Komentáre

v Slovo+ od roku 2014 Vyštudovala žurnalistiku, editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Okrem práce v Slovo+ sa venuje jazykovým korektúram kníh a časopisov. Dcéra milovaných rodičov a svojho Boha, sestra troch súrodencov. Žena, ktorá zasvätila svoj život Bohu a službe blížnym. Nohami Zvolenčanka, srdcom v nebi. Rada sa necháva unášať stránkami kníh, hudbou, službou, kreativitou či chvíľami za šijacím strojom alebo volantom. Hľadá pravdu a neuspokojí sa, kým ju nenájde. Rada objavuje Boha vo všednosti dní. Jej srdcu je obzvlášť blízke prepájanie psychológie a viery. A v neposlednom rade potrebuje najmä Ježiša a kávu (áno, v tomto poradí).