TOP

Anketa: Čo oslovuje kňazov na farárovi z Arsu?

Ján Mária Vianney – patrón kňazov. Muž, ktorý sa už počas svojho života stal známym aktívnou starostlivosťou o svojich farníkov. Horlivý kazateľ. „Mučeník spovednice“. Čo na tomto svätcovi oslovuje samotných kňazov? Ktoré jeho vlastnosti a čnosti sú im príkladom?

Pri príležitosti putovania relikvií svätého Jána Máriu Vianneyho si uvedomujeme, že stojí pred nami ako výnimočný predstaviteľ kňazskej svätosti, ktorá sa prejavila nie v mimoriadnej povahe jeho skutkov, ale v jeho každodennej vernosti výkonu jeho služby a pri vysluhovaní sviatosti zmierenia. Stal sa vzorom a žiarivým lúčom svetla pre Francúzsko v prvej polovici 19. storočia i pre celú Cirkev každej doby a na každom mieste. On je povzbudením pre všetkých kňazov, a to aj keby sme pociťovali únavu zo svojej služby. Hovorí sa, akých kňazov si vymodlíme, takých budeme mať. V detstve ma stará mama naučila modlitbu: „Pane, daj nám kňazov svätých kňazov a urob nás prístupnými ich náukam…“ Pri tomto putovaní sa určite budeme modliť aj za nové kňazské povolania…

Pavol Jurčaga, kňaz, náboženský redaktor a moderátor

 

Už ako malý chlapec som čítal životopis tohto svätca. Hneď sa vo mne zrodila túžba po duchovnom povolaní a po živote v službe ľuďom a Kristovi. A aj dnes pre mňa ostáva veľkou inšpiráciou. Hlavne v momentoch únavy, keď mám chuť utiecť od ľudí do samoty kláštora. Taktiež v totálnom nasadení v službe ľuďom, pokore a jednoduchosti.

Ján Holubčík, delegát za pastoráciu mládeže

 

 

Obdivujem jeho zápal pre človeka a Boha. Vždy mal srdce nastavené na vnímanie Ducha a za každých okolností bol ochotný slúžiť človeku. Jednoducho vedel, čo je to milovať ako Boh. A toto by nemalo chýbať hádam žiadnemu kňazovi.

Peter Repiský, správca farnosti Detvianska Huta

 

 

 

Farár z Arsu dokázal vo svojej dobe zmeniť srdcia a životy toľkých ľudí, lebo im vedel priblížiť Pánovu milosrdnú lásku. A to je aj moja veľká úloha ako kňaza, ako misionára milosrdenstva, priblížiť dnešným ľuďom milosrdnú lásku Boha. Arský farár priťahoval ľudí k Bohu, lebo bol ním naplnený. Božie milosrdenstvo prežíval, hlásal a vysluhoval. V jeho živote bolo všetko autentické, pokorné a opravdivé. A keďže platí duchovný princíp „život zo života“, tak u svätého Jána sa Boží život rozlieval cez neho na iných. Ľudia prišli zo zvedavosti, ale keď videli, ako kľačí, tak pokľakli; keď videli, ako dojemne sa modlí, začali sa modliť s ním. Keď videli, ako dôstojne preniknutý Kristom celebruje svätú omšu, prichádzali a prežívali ju s ním. Ľudia videli, s akou skrúšenosťou hriešnika prichádza k Bohu, prichádzali aj oni a vyznávali svoje hriechy. On ľutoval a plakal s nimi a povzbudzoval k dôvere malomyseľných: „Dobrý Boh vie všetko… vie, že znova zhrešíte, a predsa vám odpúšťa. Aká veľká je láska nášho Boha… zabúda na budúcnosť, len aby vám mohol odpustiť.“ A pretože bol o tom hlboko presvedčený, tak tento pokorný kňaz mnohé hodiny denne spovedal, rozhrešoval a povzbudzoval. Ako to všetko inšpiruje a umocňuje moje kňazské poslanie! Svätý Ján Vianney bol „darom Ježišovho Srdca“ pre svoju – nie ľahkú – dobu a ja túžim byť „darom Ježišovho Srdca“ pre túto našu modernú dobu.

Michal Zamkovský CsSR, misionár milosrdenstva

 

 

Oslovuje ma jeho schopnosť modlitby a askézy. Jeho vernosť miestu, kde bol, napriek tomu, že viackrát túžil ísť do kláštora. Jeho nasadenie pre ľudí, ktorých mal okolo seba: hodiny spovedania, konkrétnej pomoci, modlitby a obiet za iných. Jeho trpezlivosť s inými, neochvejná a vytrvalá láska k blížnym.

Andrej Darmo, správca farnosti Trnavá Hora

 

 

 

Bol jednoduchý, až naivný, a predsa Boží muž, ktorý vždy pochopil, čo Boh od neho chcel. Nesúviselo to s jeho predstavami, ale s novými podnetmi, ktoré vnímal. Vytrvalo sa modlil a tak podporoval apoštolát nielen vo svojej farnosti, ale aj na celom svete.

Marián Valábek SDB, riaditeľ Centra pre rodinu v Bratislave

 

 

 

Jeho životopis som čítal ešte ako mladý miništrant v preklade nitrianskeho kňaza otca Andreja Patku, ktorého som potom mal možnosť stretávať v Nitre a bol pre mňa akoby živým stelesnením svätého Jána Máriu Vianneyho.

Životopis svätého ma zachytil a viackrát som sa k nemu vrátil. Veľmi vnímam dôležitosť svätosti jeho života, jeho neúnavné pastoračné nasadenie a horlivosť za spásu duší. Hlboko tiež vnímam jeho pokoru voči útokom, ktorých sa mu dostalo, ako aj jeho nezlomnú nádej a dôveru v Boha uprostred ťažkostí. Je patrónom nás kňazov a ja len pokorne prosím, aby sme dokázali prinášať veriacim aspoň trochu tej lásky, ako ju obetavo prinášal on.

Miloš Lichner SJ, prorektor Trnavskej univerzity a prezident Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu

 

 

 

Komentáre

v Slovo+ od roku 2014 Vyštudovala žurnalistiku, editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Okrem práce v Slovo+ sa venuje jazykovým korektúram kníh a časopisov. Dcéra milovaných rodičov a svojho Boha, sestra troch súrodencov. Žena, ktorá zasvätila svoj život Bohu a službe blížnym. Nohami Zvolenčanka, srdcom v nebi. Rada sa necháva unášať stránkami kníh, hudbou, službou, kreativitou či chvíľami za šijacím strojom alebo volantom. Hľadá pravdu a neuspokojí sa, kým ju nenájde. Rada objavuje Boha vo všednosti dní. Jej srdcu je obzvlášť blízke prepájanie psychológie a viery. A v neposlednom rade potrebuje najmä Ježiša a kávu (áno, v tomto poradí).