TOP

Ježiš povedal zástupom: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako

Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie Ježišovi rodičia chodievali každý rok

Dávid Janočko je mladý raper, ktorý spolu s Lámačskými

Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným

Pred desiatimi rokmi zistili, že nemôžu mať vlastné deti. Zahltili sa

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme. Ak