TOP

V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori.

Peter povedal Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Hľa, posielam vás ako ovce

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, obraciame sa na Vás

Ježiš zvolal svojich Dvanástich učeníkov a dal im moc nad

Vždy je tu možnosť znova si zamilovať povolanie manželky a matky, so

Ježišovi priviedli nemého človeka, posadnutého zlým duchom. On zlého