TOP

Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho,

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli

Je dlhoročným pro-life a pro-family aktivistom, spoluzakladateľom Fóra života

Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách: „Nebeské kráľovstvo

Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá

S dnes už bývalým riaditeľom Lumenu Jurajom Spuchľákom sme sa rozprávali

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko

Ktosi pristúpil k Ježišovi a pýtal sa ho: „Učiteľ, čo dobré

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Oheň som prišiel vrhnúť na