TOP

Ženy rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali

Veľkonočné sviatky nám ponúkajú výnimočnú príležitosť vnímať niekoľko tajomstiev

Pozývame vás na koncert výnimočného akordeónového virtuóza, finalistu súťaže

V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej

V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu ženy a priniesli

Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. Tam

Ježiš prišiel do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku

Jeden z Dvanástich – volal sa Judáš Iškariotský – odišiel

Keď Ježiš sedel za stolom so svojimi učeníkmi, zachvel