TOP

Keď sa Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal

Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch,

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí si v tomto roku

O móde svojho srdca, prekvapeniach materstva, veľkých rozhodnutiach a

Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými

Za Ježišom prišla jeho matka a bratia, ale pre zástup

Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal

Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá