TOP

Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom

Rozhovor s talianskym kňazom Marcom Pozzom, ktorý pracuje s väzňami aj pápežom. Marco

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abrahám mal syna

Zástupy sa pýtali Jána: „Čo teda máme robiť?“ On im

Vianočné obdobie býva dnes veľmi hektické. Rodiny majú málo

Keď zostupovali z vrchu, učeníci sa pýtali Ježiša: „Prečo zákonníci

Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa