TOP

Ježiš a učeníci prišli do Betsaidy. Tam priviedli k nemu slepca

Kríza katolíkov. Úpadok spoločnosti. Týmto témam sme sa venovali

V tom čase si učeníci zabudli vziať chleba a na lodi

K Ježišovi prišli farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od

Ježiš s Dvanástimi zostúpil dolu a zastal na rovine i veľký zástup

V tých dňoch zasa bol pri Ježišovi veľký zástup a nemali

Často sa stretávam s otázkou: „Ty máš naozaj čas

Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého