TOP

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.

Spolcast prichádza s novou sériou podcastov. Neformálny rozhovor dvoch

K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji

Veronika Hričovská prežila niekoľko mesiacov v komunite Cenacolo. V

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý

Ježiš povedal farizejom: „Bol istý bohatý človek. Obliekal sa