TOP

Fórum života, platforma neziskových organizácií, ktorá už takmer dvadsať

Jeden z Dvanástich – volal sa Judáš Iškariotský – odišiel

„Umŕtvenosť je aktuálna aj v dnešnej dobe“ Vďaka tejto čnosti

Keď Ježiš sedel za stolom so svojimi učeníkmi, zachvel

„Vincentovi pretieklo rukami viac peňazí než mali všetky francúzske

Keď Ježiš stál pred vladárom Ponciom Pilátom, vladár sa

Marek a Katarína. To sú naše mená. Začína to

„Každá tehla, každý kúsok je tu presiaknutý modlitbou“ Niektoré miesta

Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil