TOP

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Vy

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Tak je napísané, že Mesiáš

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ešte veľa vám mám toho

„Položila som mu na stôl aj Denníček sestry Faustíny,

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Teraz idem k tomu, ktorý ma

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto ma miluje, bude zachovávať

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vás svet nenávidí, vedzte,