TOP

Adventné obdobie je čas príprav a čakania na Ježišov príchod

Dnešná generácia sa snaží vyhýbať problémom a bolesti. Deti chránime

Píše: Richard Vašečka poslanec za KDH, otec štyroch detí,  evanjelizátor,