TOP

Nedávno zaznel v jednej búrlivej debate medzi mladými ľuďmi

Upozornenie pre čitateľov: Text obsahuje sexuálne podfarbený text, robíme

Niekedy spieva zbor tak nádherne, že sme v pokušení

Siedmeho novembra sme s manželkou oslávili sedemnáste výročie našej

Pred pár rokmi vyhrala súťaž Gospeltalent a odvtedy je nezastaviteľná.

Jeden kňaz mi raz povedal, že za celý život