TOP

Manželia, priznajte sa. Koľkokrát ste v zápale manželskej hádky

Dva manželské páry – dva špecifické a občas i neľahké životné

Dva manželské páry – dva špecifické a občas i neľahké životné

Keď sa na verejnosť dostala informácia, že Svätý Otec

Konečne je tu ten letný spomalený čas – príležitosť

Práve držím v ruke, priamo z mojej domácej kancelárie

Aktuálne učí na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, popritom

Poznáte to – vstúpite do nejakého bytu alebo domu