TOP

Výlet matky a dcéry - alebo nezvyčajné prázdniny pre

Stále menej a menej Slovákov využíva svoje právo voliť. A ešte

Byť mladým dnes nie je vôbec jednoduché. Mnohé farnosti

Koľkokrát sa v Písme spomína, že kresťan by mal byť

V posledných dňoch sa v médiách opäť začalo intenzívne

Diskutovalo sa o tom pomerne krátko, no návrh zákona prešiel

Staré známe príslovie hovorí: „Dlhá sukňa, bledé líčka, to

Na tohtoročnú Veľkú noc svet len tak jednoducho nezabudne.

Svoje kňazské pôsobenie začínal ako kaplán v Martine, potom odišiel