TOP

Mal som dobrého prastarkého, ktorý nám vždy ako deťom

Pri príchode záchrannej služby čaká rodina pacienta s varovaním, že

Zrejme to pozná každý. Vízia, požiadavky, dlhodobý stres, plný

…a ak sme, tak skôr sme slabí, sme slabí

Blížia sa voľby komunálne, o pár mesiacov európske, prezidentské,

Prečo zmena Zmena má v sebe dynamiku, pohyb, rast, dozrievanie. Fascinuje

Hovorím, prosím pekne, o sebe. Akosi veľmi rýchlo sa mi

Naše srdce je naša najcennejšia časť. Je miestom nášho

To, čo robíme s Bohom, sa musí vydariť. Nemusí sa

Škola sa rozbehla, učitelia, vychovávatelia si lámu hlavy, čo