TOP

Autor: Jozef Žvanda, univerzitný kaplán na Katolíckej univerzite v Ružomberku   Človek je

Človeka už oddávna fascinuje a zrejme nikdy neprestane fascinovať uvažovanie

Máte diár zaplnený poznámkami a pripomienkami? To ešte nemusí automaticky

Nie je to žiadna novinka, ale keď sa v médiách

Naša klasická predstava o čase je, že je lineárny. Ide