TOP

Knižnice sú vnímané ako miesta vzdelania, kultúry, stretávania. Kdesi

Pred niekoľkými dňami mi prišiel e-mail. Ako každý „nedôležitý“

Výnimočný umelecký prejav, technické myslenie, pokora, jemnosť, a predsa tvorivý

Známy politik, vysokoškolský pedagóg a matematik. Bývalý minister vnútra Slovenskej

Hovorím, prosím pekne, o sebe. Akosi veľmi rýchlo sa mi

Pomaly sa blížilo úpätie kalvárie, keď som zrazu začula

Oči mi takmer vypadli z jamiek. To snáď nie je