TOP

v Slovo+ od roku 2015 Vyštudovala verejnú správu a regionálny rozvoj na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, po škole pracovala na investigatívnej pozícii v banke. Je manželkou a mamou, aktuálne na druhej materskej dovolenke, vyrástla a žije na Orave. V rodine bola formovaná saleziánskou charizmou, ktorá je jej srdcu veľmi blízka. Práve skrz saleziánov sa intenzívnejšie začala venovať mediálnej tvorbe, je i absolventkou Mediálnej školy. Jej veľkou záľubou je dobrovoľníctvo. Cez eRko, saleziánov a univerzitné pastoračné centrum sa venovala deťom a mládeži, so zmenou rodinného stavu objavila v sebe pozvanie dávať svoje talenty pre dobro rodín.

Dobrovoľníctvu v najrôznejších formách sa venuje odjakživa. Kto ju pozná,

Už od mladosti sa angažuje v pomoci deťom z detských domovov.

Vítame pápeža, hlavu Cirkvi. Veľa sa bude hovoriť o duchovnom

Každý, kto má skúsenosť rozchodu vie, že to nie

Titulná snímka: Slovo+ / Michal Orlický   Koľko kilometrov má cesta

Praženica z posledných vajec pre otca, jogurt s ovsenými vločkami pre

V biblickom príbehu Tobiáša a Sáry pramení patronát archanjela