TOP

Škola, práca, tréningy a k tomu sa aspoň raz za čas

Ako deti sme sa hneď po letných prázdninách začali

Prehýbajúce sa stoly, pod stromčekom plno hračiek a drahých darčekov,

Advent už zo svojho názvu vyzýva na očakávanie príchodu

Dnes sa počas sviatku svätého Mikuláša zameriavame najmä na

Dnes pozorujeme oslabenie zdravej viery v anjelov. Dôsledkom toho ľudia

O niekoľko dní, 14. októbra 2018, sa uskutoční slávnostné svätorečenie

19. marca 2018 nám pápež František adresoval novú apoštolskú