TOP

v Slovo+ od roku 2020 Študovala žurnalistiku najskôr na Katolíckej univerzite v Ružomberku (Bc.) a ako magistra skončila v roku 2017 na Univerzite Komenského v Bratislave. Už počas štúdia mala brigádu ako webeditorka na webe Aktuality.sk, prispievala svojimi prevažne kultúrnymi recenziami na Postoj.sk a po škole pracovala ako webeditorka Pravda.sk, potom na pozícii PR a communication v Slovenskej katolíckej charite. Momentálne pôsobí v KONE ako HR agent s nemeckým jazykom. Manželka, nohami na zemi a hlavou v nebi, milovníčka Pána prsteňov a všetkého s ním spojeného. Keď má čas, učí sa španielčinu, venčí psíka alebo pracuje s mužom vo vinici. Má rada rozhovory, pracovné aj súkromné, hlavne také, ktoré ju úplne pohltia a obohatia. Srdce má aj v projekte Dobrá novina. Ako dobrovoľníčka strávila tri mesiace v Etiópii, kde na vlastné oči videla, ako tento projekt reálne pomáha.

Dominika Kopšová pracuje ako opatrovateľka a inštruktorka sociálnej rehabilitácie

Marek Kubačka je jediným úplne nevidiacim pretekárom v paraalpskom

Janka Hričanová je študentka Učiteľstva ekológie a slovenského jazyka

Marcela Korčeková je prvá slovenská fertility koučka (koučka plodnosti).