TOP

Žena napĺňa svoje poslanie materstvom. Jej požehnaný stav vzbudzuje

Viera, nádej, láska. V minulosti sa mi uvažovanie o božských čnostiach