TOP

Poďme sa osviežiť. Pripomenúť si, že každý človek má

Mnohokrát sa pýtame, ako môžeme priblížiť deťom Božiu lásku?

Každý deň potrebujeme načerpať duchovnú silu. Počuť niečo pozitívne.

Neviem, či patríte medzi ľudí, ktorí čítajú Sväté písmo

Prežívať každý deň naplno nie je jednoduché. No predsa

Občas mám sto chutí napísať Jožovi, najmä keď na

Je niekto, kto nad tebou bdie. Možno ho nevnímaš

Neviem, či poznám človeka, ktorý je naozaj – tak

Verím, že sú ľudia v nebi a že sa o nás starajú.