TOP

Nezaložil totiž CVČ. Ak by niekomu nebolo jasné, čo

Kráčajúc životom a venujúc sa mladým ľuďom si čím ďalej,

Veľakrát sa modlíme a prosíme o správne veci. O zdravie, o obrátenie človeka

Budem trocha osobná. Mám rada hokej. Chlad klziska a atmosféru

Ježiš je tu. Na slame v jasliach leží malé dieťa

Neverila som, keď nám kňaz ako tretiakom hovoril, že

V Knihe proroka Izaiáša čítame: „Roste nebesia z výsosti, oblaky nech

Z nemocničnej postele vidíme veci zväčša inak. Diagnóza vychádzajúca z úst

Na svete je vraj každý dvanásty kresťan nábožensky prenasledovaný.

Ako často presviedčame samých seba, že vieme deťom zabezpečiť