TOP

Koľkí z nás, žijúcich v manželstve, môžu dať na

Stál na stoličke, pozrel na mňa s úsmevom a

Ja že robím niečo zlé? Nič také som si

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel

Ježiš znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma

Ján hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja.

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Prorok Izaiáš napísal: „Hľa,

Životopis mladučkej „hostie čistoty“ veľa námahy pri čítaní a inšpirácie

Krv. Červená, hustá, jej pach v úzkej pivnici prerážal do