TOP

Ján hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja.

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Prorok Izaiáš napísal: „Hľa,

Životopis mladučkej „hostie čistoty“ veľa námahy pri čítaní a inšpirácie

Krv. Červená, hustá, jej pach v úzkej pivnici prerážal do

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý

Hoci ho mnohí považujú za odvážneho lekára, ktorý s nasadením

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší

Úžasné, ak si rozhodnutý ako rodič priviesť svoje dieťa