TOP

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Toto je moje prikázanie: Aby

V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej

Keď počúvame z evanjelia text o tom, ako sa Ježiš sklonil

Sedem vecí, ktorým nás učí koronavírus, viem pomenovať zo

Ježiš povedal farizejom: „Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete