TOP

Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo

Do redakcie Slovo+ a vydavateľstva BeneMedia v Piešťanoch hľadáme

Sú pred nami. Veľkonočné sviatky. Každý rok sa opakujú

Jeden z Dvanástich – volal sa Judáš Iškariotský – odišiel

Hovoríme najmä o malom dieťati Ježišovi, myslíme na Božiu

Ježiš odišiel zo Samárie do Galiley. Lebo sám Ježiš

K Ježišovi prišli farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad

Ježiš o niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo