TOP

Sedem vecí, ktorým nás učí koronavírus, viem pomenovať zo

Ježiš povedal farizejom: „Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete

Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a jej sestry

Milí priatelia, dnešná situácia je náročná pre mnohých z vás.

K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji

Ježiš videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Léviho a povedal

Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému

Ježiš povedal zástupom: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako

Ježiš začal opäť učiť pri mori. Okolo neho sa