TOP

Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že

Priznáva, že posledné roky sú pre neho najnáročnejšie v

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané:

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Toto je moje prikázanie: Aby

V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej