TOP

Znova mi ostalo smutno. Pred niekoľkými dňami opäť zaplnili internetové

Slovenský gréckokatolícky arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme.

Bohatá nádielka vianočných textov pod váš stromček Ponúkame vám bohatšiu

Čo pre nás znamená Ježišovo narodenie? Ako to ovplyvnilo dejiny?

Keď počúvame v Adventnom období dávnych prorokov a ich slová o tom,

Ako nepokaziť deťom vianočné tajomstvo? Jedného dňa sa pred túto

 Ako čo najlepšie využiť Adventné obdobie  Advent znamená príchod. Príchod

Čoraz častejší jav. Prečo? Naša doba je príliš uponáhľaná. My