TOP

Ježiša obstúpili také zástupy, že skoro jeden po druhom

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky,

Drahý Svätý Otec! Drahý pápež František! Odpusť mi to tykanie,

Ježiš zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Po sobotách ich

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa

V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvoranom:

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate