TOP

Ježiš o niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo

K Vianociam už nepredstaviteľne patrí malý plamienok, odpálený na mieste

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto?

Vďačnosť. Radosť. Pokora. Zodpovednosť. Toto všetko sa mi objavuje v srdci,

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa

Patria do neba aj prostitútky, cudzoložníci, vrahovia či zlodeji?