TOP

Prinášame vám ukážku z knižného rozhovoru, ktorý pripravujeme v našom vydavateľstve.

Keď prišla hodina, Ježiš zasadol za stôl a apoštoli s ním.

Tiež si pripomínate počas krížovej cesty utrpenie Ježiša Krista,

Najstarší slovenský rehoľník, dominikán páter Akvinas Juraj Gabura OP,

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré

Rím som navštívil už viackrát, každá návšteva je však

Obrátenie v našom každodennom živote Obrátenie. Pripisujeme ho spravidla iba neveriacim,

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte