TOP

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate

Ježiš začal hovoriť veľkňazom, zákonníkom a starším v podobenstvách: „Istý človek

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak

Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo

Do redakcie Slovo+ a vydavateľstva BeneMedia v Piešťanoch hľadáme

Sú pred nami. Veľkonočné sviatky. Každý rok sa opakujú

Jeden z Dvanástich – volal sa Judáš Iškariotský – odišiel

Hovoríme najmä o malom dieťati Ježišovi, myslíme na Božiu