TOP

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad

Poznáme ho ako politika, kazateľa, spisovateľa, no je predovšetkým

Milí priatelia, čitatelia mesačníka a webového portálu Slovo+. V súvislosti s prielomom času,

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo

Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov

V celej vianočnej atmosfére a slávení je jeho postava akoby v úzadí.

Keď zostupovali z vrchu, učeníci sa pýtali Ježiša: „Prečo zákonníci

Ježiš povedal svojim učeníkom podobenstvo: „Pozrite sa na figovník

Keď sa farizeji opýtali Ježiša, kedy príde Božie kráľovstvo,