TOP

Uznávam, že Vianoce by si zaslúžili menej komercie a väčšiu

Slovo advent, odvodené od latinského adventus, znamená príchod. Liturgické

Zástupcovia Organizácie spojených národov osemnásť mesiacov pracovali na tvorbe

Duša sa pod útlakom neľudských rozmerov priľahko láme. Aký

Mária nie je len jednou zo stoviek biblických postáv,

Život každého človeka, ktorý kedy kráčal po zemskom povrchu,

Katolícke učenie o anjeloch jasne ukazuje, že skutočný svet

„Otec musí byť spoľahlivý. Slovo robí chlapa. Čin robí