TOP

Uznávam, že Vianoce by si zaslúžili menej komercie a väčšiu

Keď spoznáme skutočnú podstatu sviatosti zmierenia, objavíme v prvom

Len vďaka ľuďom, ktorí sa na strednej škole nebáli

Medziľudské vzťahy sú drina. Úplne vážne. Akokoľvek je to

Možno sa čudujete: „Veď ja nie som mních ani

„Time management“, teda manažovanie času, nie je niečo, čo

„Byť zodpovedným občanom je čnosť a účasť na politickom živote

Začali ste nový rok s predsavzatím? A darí sa vám ho

Dva najväčšie sviatky kresťanstva, Vianoce a Veľkú noc, od seba

Mnohí z nás počas modlitieb pri vianočnom stole vyprosujú, aby