TOP

Bolesť a tma. Odkiaľ sa vzali? Môžu jestvovať vo

Ľahko sa žije zmysluplnosť vo chvíľach, keď sme plní

Obrazy, ktoré na nás číhajú z pokrivených zrkadiel. Niektoré

Prečo musel ocko zomrieť? Čo znamená byť mŕtvy? Kde

Nezostávaj zaseknutý v pohodlí svojho ja, neuzatvor sa pred láskou

Aké by to bolo prežiť veľkonočné sviatky vo svojom

Nie je dobré byť človeku samému! A predsa mnohí z rozličných

Chcem sa ťa spýtať: Miluješ Cirkev? V očiach sveta sa Cirkev

„Nemám čas!“ Už ste si to niekedy povedali? Ak