TOP

Mnohými prezývaný „Ján Pavol Veľký“, svätý pápež Ján Pavol

Vychovávať psychicky zrelé deti, ktoré sú pripravené na výzvy

Rodičovstvo nie je zoznam stratégií. Je to vzťah. Ponúkame tri

A tam zrazu bol, ležal si na dlážke, rozbitý

Deti sa od rodičov učia viac pozorovaním než načúvaním.

Smrť basketbalovej legendy a jeho 13-ročnej dcéry Gianny otriasla celým,

„Pán chcel, aby som dozrela v láske a mohla ju neskôr