TOP

Ježiš začal robiť výčitky mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov,

Klamstvá, ktorým veríme, majú nebezpečné následky, ktoré ovplyvňujú našu

Ako učiteľka a matka troch školopovinných detí môžem povedať, ba

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané:

Keď sa krehká Jane postavila pred porotu talentovej súťaže,

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého

Ježiš povedal Nikodémovi: „Musíte sa znova narodiť. Vietor veje,

„Kňazstvo je sviatosťou pre spoločenstvo,“ zdôrazňuje v rozhovore na tému

Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali,