TOP

Prinášať ľuďom nádej? Veď nádej je moje druhé meno!

Keď Ježiš prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi

Ako rýchlo sa stmieva! Ulice sú síce plné predvianočného

Určite ste v niečom dobrí (Ale áno!). Možno ste ako

Ktovie, ako to je. Občas sa tak stretnem s nejakou

Ježiš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále

„Už dávno som sa naučil, že na svet treba

V čase, keď sa väčšina komunikácie odohráva v online priestore, je

Ježiš povedal: „Beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty,