TOP

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého

Ježiš povedal Nikodémovi: „Musíte sa znova narodiť. Vietor veje,

„Kňazstvo je sviatosťou pre spoločenstvo,“ zdôrazňuje v rozhovore na tému

Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali,

Pred pár mesiacmi ma jedna žena poprosila o modlitbu.

Je to práve nespokojnosť, čo otvára naše srdce mnohým

Legenda však hovorí, že kázeň nie je žiadna hračka. Raz