TOP

Mnohí si myslia, že dobré manželstvo je šťastné manželstvo:

Čo ľudí najväčšmi zaujíma na manželstve? Najčastejšie sa chcú

Ježiš povedal Nikodémovi: „Nik nevystúpil do neba, iba ten,

K Ježišovi pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiť svoju

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak

Ma-ma. Prvé slovo. Prvá bytosť, ktorú vnímame. Mama, mamina,

Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala,