TOP

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia

Rodičia sa potrebujú naučiť pokojne odkomunikovať aj negatívne veci.

Ak chcete byť v niečom úspešný, potrebujete poznať ten správny

Áno, priznávam, že nadpis môže niekomu znieť dvojzmyselne. Zároveň

Slovo „povinnosť“ nepatrí zrovna k príliš obľúbeným. Pre niekoho

V rozprávke sa kráľ pýta svojich dcér, ako ho milujú.

My, muži, bežne používame slová „žena“ a „manželka“ ako synonymá.

V Novom zákone nenájdete ani jednu výzvu adresovanú ženám, aby

Čo je najväčšia výzva v živote muža? Azda vyhrať ťažký