TOP

Obeta. Slovo, ktoré mnohokrát vzbudzuje nepríjemné reakcie, zapína červenú

Vyštudovala učiteľstvo druhého stupňa v aprobácii hudobná výchova – náboženská

V profesijnom živote sú odborníci, doma však „len“ rodičia. Prácu

Pochádza z Dulovej Vsi, malej dediny pri Prešove. Keď mala

Okolnosti v našich životoch nebývajú vždy ružové. Možno sa

O svätom Jozefovi sa zo Svätého písma nedozvieme veľmi veľa

Dušan Schnierer pracuje ako sociálny pracovník v nízkoprahovom dennom

Pamätám si na svoj prvý mobil. Ako čerstvej vysokoškoláčke

Ako rodičia čelíme v súvislosti s mobilnými telefónmi našich detí mnohým