TOP

Nedávno ma zasiahol komentár o mojej osobe. „Ty si taká

Je priamy, vie sa prispôsobiť, venuje svoju pozornosť, dopraje

Napísať tento list nebolo také jednoduché, ako som si

Obeta. Slovo, ktoré mnohokrát vzbudzuje nepríjemné reakcie, zapína červenú

Vyštudovala učiteľstvo druhého stupňa v aprobácii hudobná výchova – náboženská

V profesijnom živote sú odborníci, doma však „len“ rodičia. Prácu

Pochádza z Dulovej Vsi, malej dediny pri Prešove. Keď mala