TOP

Ako rodičia čelíme v súvislosti s mobilnými telefónmi našich detí mnohým

Naše telesné schránky sú chrámom Ducha Svätého. Majú slúžiť

Manželmi sú osem rokov a majú štyri deti. Zároveň