TOP

v Slovo+ od roku 2020 Študovala na Žilinskej univerzite v Žiline sociálnu pedagogiku a zaujíma sa o oblasť psychológie a osobnostného rozvoja. Pozerá sa na život z nadhľadu, ale rada sa ponára i do jeho hĺbok. Do hĺbok ľudskej duše, vzťahov, hľadania identity, obzvlášť tej ženskej. Venuje sa témam duševného i duchovného rastu a aktívne hľadá spôsoby, ako prepájať vieru s obyčajnou každodennosťou. Má rada tanec, staré fotky, cestovanie vlakom a veľmi si želá, aby medzi ľuďmi vládli úcta a rešpekt.

Nie, nie je nevyhnutná. Určite však vieme, že všetky

Dnes pracuje v misijnej organizácii, úspešne pôsobila v obchode a marketingu. Rozprávame

Príchod nového roka býva tiež časom predsavzatí, keď radi

Sú zdrojom informácií a inšpirácie. Ale tiež  ideálnym spôsobom,

Keď odchádza milovaný človek, odchádza kúsok z nás. Je to

K modlitbe svätého ruženca sa dá vybudovať vzťah i v súčasnosti,