TOP

Myslíte si, že slovenská blahoslavená Zdenka Schelingová má čo

Mnohí z nás majú svojich obľúbených autorov, u ktorých radostne očakávajú

Pomáha prenasledovaným kresťanom po celom svete nielen v rámci organizácie

Dnes, keď sme obklopení „milosrdnou“ smrťou eutanázie, keď za

Prinášajú pomoc hospitalizovaným onkologickým pacientom, ale zhodujú sa v tom,

Píšu o nej, že je to kniha, ktorá zmenila život

Nezvykne byť témou našich rozhovorov pri kávičke, no predsa

Uvažovali ste niekedy o očistci či nebi? K vašim úvahám môže prispieť

Následkami potratu netrpia len ženy, ale aj muži, otcovia