TOP

Podľa štatistiky Katolíckej cirkvi (2016) sa viac ako šesťstotisíc

„Drahí mladí, rád vás uvidím bežať rýchlejšie než ten,

Ak nie, rozhodne využite príležitosť. Biskupov v zástere nevidíte každý

„Ježiš na vás stále čaká v tichu,“ povedala svätá Matka

Povera spojená s rituálom. Červená šnúrka, stužka, nitka či náramok.

Počas svojho života sa často učíme cudzie jazyky, vzdelávame

Dôvtipné a trefné putovanie s otcami púšte, ktorí ani zďaleka nie

Je inšpicientkou v opere v Banskej Bystrici i laickou misionárkou, ktorá prijala