TOP

Doma majú trojročného syna Michala a v novembri minulého roka odprevadili

Veronika Ondrejková (27) je zdravotná sestra a zároveň je členkou

Dominik Gabriel (24) je poslancom mesta Trenčín, ale tiež

Píšem o niečom, s čím sama zápasím. Raz som šťastná, že

Vízia, vášeň, viera, vzťahy, vytrvalosť. To je 5 V,

Milý Ježiško, už sú to roky, čo som Ti

Obľúbený autor sa vo svojich dvoch knihách, ktoré sa

Počas ôsmich dní si pripomíname udalosti, ktoré slávime na