TOP

v Slovo+ od roku 2014 Vyštudovala žurnalistiku, editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Okrem práce v Slovo+ sa venuje jazykovým korektúram kníh a časopisov. Dcéra milovaných rodičov a svojho Boha, sestra troch súrodencov. Žena, ktorá zasvätila svoj život Bohu a službe blížnym. Nohami Zvolenčanka, srdcom v nebi. Rada sa necháva unášať stránkami kníh, hudbou, službou, kreativitou či chvíľami za šijacím strojom alebo volantom. Hľadá pravdu a neuspokojí sa, kým ju nenájde. Rada objavuje Boha vo všednosti dní. Jej srdcu je obzvlášť blízke prepájanie psychológie a viery. A v neposlednom rade potrebuje najmä Ježiša a kávu (áno, v tomto poradí).

Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne je tu čo nevidieť.

Nádej nie je len nejaká abstraktná idea, ale niečo,

Nádej. Taká abstraktná, a pritom taká konkrétna. Taká neviditeľná, a predsa

Scott Hahn napísal skvelú knihu Nádej ukrytá v smrti. Čo

Možno ste k spovedi nepristúpili dlhé roky alebo k nej prichádzate

Každý má nejaký svoj kríž. Dôležité je spájať ho

V roku 2015 utiekol so svojou rodinou z Iraku pred prenasledovaním.