TOP

v Slovo+ od roku 2017

Vyštudovala sociálnu prácu a katolícku teológiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Obľubu v písaní našla cez denníčky, slohové práce a dlhoročné prispievanie do farského časopisu ŽiTo. Každú svoju doterajšiu prácu považuje za veľké požehnanie, či už to bola osobná asistencia chlapcovi pripútanému na vozík počas vysokej školy, práca lektorky v galérii a neskôr redaktorky Slovo+.

Jej srdce ožíva pri obdivovaní krásy, ktorú okrem umenia nachádza aj v nenápadných a všedných veciach či okolnostiach. Je manželkou a mamou troch dcér. Má rada mesto, v ktorom žije, bosé nohy a rozprávanie cez oči.

Svetlo zažatej sviečky malo kedysi omnoho väčší význam ako

Hovorí sa, že vetu: Kedy už konečne dospeješ?! si

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abrahám mal syna

Samotný úkon odovzdanosti pátra Dolinda Ruotola iste už mnohí

Ježiš pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni

Kniha o vzťahoch – o láske a priateľstve. Prečo sú pre človeka

V istú sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja

K Ježišovi pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ,