Ján Holubčík Starosti o tento život

Kráčajte s nohami po zemi a s hlavou buďte v nebi.

Lk 21, 34-36

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“

02.12.2017 00:00

zamyslenie

Som rehoľný kňaz a ako malý som celý čas sníval, že budem ohlasovať príchod Božieho kráľovstva. Tento sen mi dodával a stále dáva neuveriteľnú energiu. Nečakal som však, že budem musieť dávať omnoho viac energie a času do zabezpečenia toho pozemského kráľovstva.
Zverili mi službu predsedu mládežníckeho organizačného združenia Domka. To si vyžaduje veľmi veľa času v kancelárii, písania rôznych projektov, papierov a odpovedaním na maily. Veľa času trávim zháňaním peňazí. Mnoho z tej práce sa mi zdá zbytočnou. A tak realita je dosť odlišná od mojich snov.
V dnešnom evanjeliu sme počuli Ježišove slová, aby sme sa príliš nestarali o tento život. Práve toto bola moja motivácia. Chcel som všetko pozemské odovzdať do Ježišových rúk a žiť iba pre neho. A ocitol som sa paradoxne na mieste, kde sa treba starať o veľa vecí tohto života. Ani zasvätenie mi neumožnilo únik z tohto sveta. O čo viac všetci, ktorí žijú naplno ponorení v tomto svete. Kresťania, ktorí sa starajú o svoje rodiny, živobytie. Vedie nás to k rozpoltenosti? Je správne, ak prežívame napätie medzi duchovným životom a starostlivosťou o pozemské zabezpečenie? Do určitej miery sa tomu nedá vyhnúť.
Kresťanstvo však nie je cesta k úniku z tohto sveta do nadprirodzeného. To je charakteristika sektárstva. Kresťanstvo je súhra Božej milosti tu na zemi. Ježiš prišiel na túto zem, aby v tele a v každodenných povinnostiach prežíval svoj vzťah s Otcom. A tomu učí aj nás. Starostlivosť o pozemské zabezpečenie nie je v protiklade so životom pre Pána. Ide to spolu.
Samozrejme, ak sa pozemský život nestane pre nás bohom. Don Bosco bol kontemplatívnym v činnosti. Dokázal to krásne zjednotiť. Celý život premenil na modlitbu. Božie kráľovstvo je "topka", ale aj práca na pozemskom kráľovstve sa môže stať súčasťou toho Božieho kráľovstva.

Kráčajte s nohami po zemi a s hlavou buďte v nebi.

Toto zamyslenie povzbudilo už 182.

Poď na hlbinu


  • 01 Dávaš prednosť duchovným hodnotám pred pozemskými?
  • 02 Snažíš sa premieňať svoj aktívny život na modlitbu?
  • 03 Si pripravený na príchod nebeského kráľovstva?

tip pre teba

Snaž sa prežiť dnešnú prácu ako modlitbu.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.