Ján Holubčík Trochu si odpočiňte

I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil.

Mk 6, 30-34

Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. <br /> Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich. <br /> Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.

03.02.2018 00:00

zamyslenie

Všetci, ktorí sme sa rozhodli pre službu v Cirkvi, denne bojujeme s návalom povinností. Zdá sa nám, že máme málo času a práce je stále viac. Výziev pre službu a evanjelizáciu neubúda, ba práve naopak, narastá. Po prvotnom nadšení bojujeme s únavou a zisťujeme, že veľa projektov nás presahuje a veľa vecí nestíhame. Stále viac a viac zapálených a slúžiacich v Cirkvi končí vyhorením a prepracovaním.
Do tejto hektickej a zároveň unavenej atmosféry a plného kalendára stretnutí a udalostí vstupuje Ježiš s výzvou: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Aj takto nás učí, že nie my sme spasitelia sveta ale on. Mať v kalendári čas na oddych je Božia vôľa od stvorenia sveta.
Na siedmy deň Boh oddychoval. Ježiš tento postoj potvrdzuje. Je krásne, že túžba ohlasovať Božie kráľovstvo a služba ľuďom nás nenecháva v pokoji a pasivite. Na druhej strane musíme prijať našu ľudskú ohraničenosť a limity.
Kresťanstvo a aj Ježišov postoj je o službe a neustálom posúvaní našich hraníc v tejto službe. Na druhej strane musíme rešpektovať aj naše fyzické možnosti a schopnosti. Tiež musíme rešpektovať našu etapu rastu na ľudskej a aj duchovnej úrovni. Každý sme na inom stupni svätosti a bolo by nesprávne žiadať od niekoho, kto len začína kráčať po ceste svätosti, také skutky a ochotu slúžiť ako niekto, kto už má za sebou kus cesty.
Don Bosco alebo Matka Tereza alebo sám Ježiš dokázali omnoho viac ako tí, ktorým sa venovali a iba spoznávali cestu spásy. Aj v dnešný deň ti Pán hovorí: „Poď a oddýchni si trochu,“ ak už nevládzeš a nemáš na viac. Ak Pán od teba už dnes viac nežiada.

I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil.

Toto zamyslenie povzbudilo už 160.

Poď na hlbinu


  • 01 Nie si lenivý?
  • 02 Snažíš sa posúvať svoje hranice v službe stále ďalej?
  • 03 Hľadáš, čo chce Pán od teba a čo už od teba nežiada?

tip pre teba

Snaž sa aj dnes počúvať Ježišov hlas, k čomu ťa pozýva. Nakoľko slúžiť a kedy si oddýchnuť.


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.