Félix Maria OFM Nájsť spoločnú reč

Hľadajme stále pravdu. A keď ju nájdeme, hľadajme ďalej.

Mt 13, 47-53

Ježiš povedal zástupom: „A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. <br /> Pochopili ste to všetko?“ <br /> „Áno,“ odpovedali. <br /> A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“ <br /> Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ.

03.08.2017 00:00

zamyslenie

Neporozumenie medzi dvomi generáciami spôsobuje nemalé problémy. Každá generácia hľadí na vec zo svojho pohľadu. Možno nedostatkom primeraného dialógu vzniká viacero nedorozumení, ktoré vedú k názorom, že "s tou druhou stranou" sa nedá rozprávať. Hľadáme zvyčajne riešenia, ktorých víťazom je vždy jedna strana. A samozrejme, že ten "porazený" má smolu, pretože jeho pohľad je neprijateľný.
Skúsme sa však na danú vec pozrieť tak, že zoberieme z oboch názorov to najlepšie, aby sme mohli vytvoriť niečo, v čom sa bude daná vec rozvíjať k svojmu dobru. Obe strany môžu byť víťazmi, lebo spoločné dielo bude pre osoh všetkých zainteresovaných. A to i v prípade "viacgeneračného riešenia".
Každý z nás je tak trochu zákonícky. Hľadíme na veci, že musia byť podľa nášho názoru. Odvaha nájsť dobro u druhého je vzácnosťou. Dokonca by sa dalo povedať, že byť dôverujúci a nechať druhého konať a dopĺňať ho, by bolo veľkým požehnaním. Rozpor môže nastať aj v nás samých. I my sami môžeme zostať v dileme, že budeme viac chcieť byť zákonícki ako pokrokoví. Vtedy môžeme byť aj my ako spomínaný hospodár, ktorý vynáša veci nové aj staré.

Hľadajme stále pravdu. A keď ju nájdeme, hľadajme ďalej.

Toto zamyslenie povzbudilo už 145.

Poď na hlbinu


  • 01 Čo je tvojím "starým" myslením?
  • 02 Vnímaš aj svoj osobný rozvoj a rast?
  • 03 Prijímaš názory druhých ľudí?

tip pre teba

Pozri do svojich pokladníc. Čo sa v nich ukrýva? Vynes zo svojej pokladnice poklad... daruj ho okoliu.


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.