o. Pavol Burda Čo zostúpi z neba?

My by sme chceli oheň a poriadnu akciu!

Lk 9,51-56

Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema. <br /> Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“ On sa obrátil a pokarhal ich. <br /> A odišli do inej dediny.

03.10.2017 00:00

zamyslenie

Dnešné evanjelium je síce krátke, no zaujímavostí je na ňom viac než dosť. Ježiš počas cesty do Jeruzalema (hebr. „mesto pokoja“) musí prejsť cez „nepriateľské“ územie samaritánov. Ich zvykom bolo napríklad nenechať hebrejských pútnikov prenocovať. Čakali by sme, že po prechode cez toto územie zavládne pokoj. Dvaja poslovia, ktorých pošle dopredu, sa vracajú s odkazom: „Nás neprijmú.“ Namiesto pokoja a jednoty – rozkol.
Jakub a Ján si v rozhorčení žiadajú zvláštne povolenie: „Dovoľ nám zničiť mesto! Nech zostúpi oheň z neba a všetko zničí!“ Použijú to isté označenie pre nebo (gr. uranon), ktorým Ježiš v evanjeliu označuje Božie kráľovstvo. Apoštoli akoby zabudli, že z neba prichádza Ten, ktorý je láska. Pod vplyvom emócií však žiadajú: „My chceme oheň a poriadnu akciu!“
Ktovie, aké slová použil Ježiš, keď ich evanjelista ani nezapísal. Isté však je, že si apoštoli vstúpili do svedomia a vzdali sa akčného plánu na zničenie mesta. Namiesto toho sa odobrali aj s Ježišom inde v mene zachovania pokoja. Veľmi sa mi páči, že sa Ježiš nevnucuje. „Ak ma nechceš na noc, pôjdem inde... nechám ťa, keď ma nepotrebuješ.“

My by sme chceli oheň a poriadnu akciu!

Toto zamyslenie povzbudilo už 183.

Poď na hlbinu


  • 01 Do akého mesta som dnes kráčal? Je to mesto pokoja alebo hnevu?
  • 02 Nenechal som sa dnes premôcť nenávisťou a hnevom?
  • 03 Potrebujem Ježiša iba cez deň, alebo je mojím Pánom aj v noci?

tip pre teba

Každé moje dnešné slovo bude budovať pokoj.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.