Peter Mikula Múdry je ten, kto vie, že všetko nevie

Na svete sme na to, aby sme Pán Boha poznávali, milovali, slúžili mu, a tak k nemu prišli do neba.

Mt 13,54-58

„Ježiš prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“ A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.“ <br /> A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov.“

04.08.2017 00:00

zamyslenie

Jeden kňaz tvrdí, že najväčším problémom pre Cirkev sú ľudia, ktorí si myslia, že sú dobrí kresťania kvôli tomu, že poznajú všetky základné pravdy viery a majú „absolvované“ všetky potrebné sviatosti. Takéto postoje sú veľmi podobné postojom veriacich z dnešného evanjelia, ktorí si boli na 100 % istí, že Ježiša poznajú a vedia všetko nielen o ňom, ale aj o jeho blízkych. Ježišovi rodáci z jeho rodného mestečka Nazareta nemali dobrú povesť u ľudí z okolia. Preto čítame v evanjeliu pochybovačnú otázku: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?“. Teda predsudky, ktoré mali ľudia voči nim mali aj oni medzi sebou, mali ich aj voči Ježišovi. Evanjelista Matúš tieto postoje nazýva ako nedostatok viery. Situácia sa môže opakovať aj v našich životoch. Môžeme mať niekedy pocit, že keďže sa osobne poznáme s pár kňazmi, boli sme na birmovke a každú nedeľu chodíme do kostola, tak je naše kresťanstvo hodné pochvaly. Veľmi by sme sa mýlili, ak by sme zmýšľali v takejto duchovnej pýche. Tajomstvo Božej lásky a milosrdenstva sa nikdy nedá vyčerpať. Poznávanie Ježiša Krista je celoživotný proces, ktorý sa nikdy neskončí. Boh poznáva nás a je najšťastnejší, ak sa snažíme poznávať jeho, jeho postoje, jeho vnútro a najmä tajomstvo jeho lásky. Dnes máme prvý piatok v mesiaci august. Nech nás jeho nevyčerpateľná láska dnes privedie bližšie k jeho Božskému Srdcu a dá nám pocítiť a prežiť, že Boh ma opäť a opäť miluje a túži aby som ho nemiloval iba slovom, ale skutkom a pravdou.

Na svete sme na to, aby sme Pán Boha poznávali, milovali, slúžili mu, a tak k nemu prišli do neba.

Toto zamyslenie povzbudilo už 164.

Poď na hlbinu


  • 01 Aké spôsoby využívam, aby som sa lepšie poznal s Pánom Bohom?
  • 02 Kedy som naposledy držal v rukách Sväté písmo a katolícku duchovnú literatúru?
  • 03 Prosím Ducha svätého o dar poznania?

tip pre teba

Dnes si z litánií k Božskému Srdcu vyberiem päť oslovení, ktoré sa mi najviac páčia.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.