Alan Ján Dely OP Pane, nie som hoden...

Kristus v Eucharistii nie je odmenou pre spravodlivých, ale posilou pre „bojujúcich“.

Mt 8,5-11

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“ <br /> Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: „Choď!“ – ide; inému: „Poď sem!“ – tak príde; a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ – on to urobí.“ <br /> Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve.“

04.12.2017 00:00

zamyslenie

Stotníkove slová z dnešného evanjelia sú také pravdivé a krásne, že sa stali súčasťou aj našich životov. Hovoríme ich tesne predtým, ako sa aj my stretneme so samotným Kristom v Eucharistii. Čo nám tieto slová pripomínajú?
„Pane, nie som hoden...“ Často v sebe živíme pocit, že my si Krista „zaslúžime“. Dobre sa správame, nikoho sme neokradli, pravidelne sa modlíme... zaslúžime si Krista. Aký je to klam! My si ničím nezaslúžime Ježiša. Dar Eucharistie je schopný naplno prijať len ten, kto uzná, že ho nie je hodný. On sám prichádza k nám, aby sa nám daroval. A to je veľmi oslobodzujúce!
„...ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.“ Každé stretnutie s Kristom, Božím Synom je oslobodzujúce. Starozákonný človek veril, že stretnúť sa s Bohom by pre neho znamenalo smrť. Ako to bolo v prípade Mojžiša, (Ex 33,20) Platí to nebodaj aj teraz? Z určitého pohľadu áno. Každé stretnutie s Kristom v Eucharistii totiž vedie k smrti „starého“ človeka, ale uzdravuje v nás „nového“ človeka. Každé prijatie Eucharistie nás vyzýva, aby sme zanechali spôsoby „starého“ človeka, spôsoby hriechu, nelásky... A žili len pre Krista.
Stotník svojimi slovami vyjadril to, čo mal vo svojom srdci. Ako je to v našom prípade?

Kristus v Eucharistii nie je odmenou pre spravodlivých, ale posilou pre „bojujúcich“.

Toto zamyslenie povzbudilo už 153.

Poď na hlbinu


  • 01 Beriem vážne slová, ktoré vyslovujem pred sv. prijímaním?
  • 02 Uvedomujem si, že každé stretnutie s Kristom v Eucharistii by malo viesť k smrti „starého“ človeka?
  • 03 Uvedomujem si, že Ježišova láska ma robí hodným prijať ho?

tip pre teba

Pouvažujem dnes nad slovami: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie“.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.