Alan Ján Dely OP Uzdravenie a úplnosť... za všetkým je Ježiš

Buďme úplnými kresťanmi. Ohlasujme Ježiša tak, ako vieme, a tam, kde sme.

Mk 6,53-56

Keď sa Ježiš a jeho učeníci preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli. <br /> Len čo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali; rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých ta, kde bol, ako počuli. A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.

05.02.2018 00:00

zamyslenie

Dnešné evanjelium nám predstavuje Ježiša ako Uzdravovateľa. Ježiš je darcom a pôvodcom uzdravenia. Nielen toho fyzického, keď niekoho uzdraví z horúčky alebo niekoho vzkriesi, ale aj toho duchovného, keď z človeka vyženie zlého ducha. No tým najväčším uzdravením, ktoré Ježiš ponúkal ľuďom, je... darovať ich životom zmysel. Zmysel, pre ktorý sa oplatí žiť. Zmysel, pre ktorý sa oplatí zomrieť. A tým zmyslom je on sám! Uveriť v Ježiša, uveriť Ježišovi, znamená nájsť zmysel života. A keď už človek vie, prečo žije, komu žije, žije sa mu omnoho ľahšie, aj keby jeho život bol veľmi ťažký. Ježiš je naším zmyslom života!
No aby mnohí chorí z dnešného evanjelia mohli vôbec prísť k Ježišovi, bolo potrebné, aby im niekto o Ježišovi povedel. Aby im niekto ohlásil dobrú zvesť. Aj my – všetci kresťania – sme pozvaní ohlasovať Ježiša, ohlasovať Božie slovo. Patrí to k našej „úplnosti“.
Ak sa niekto chce stať stolárom, musí najprv „študovať“ stolárčinu. No naplno sa stane stolárom až vtedy, keď začne vyrábať stoly. Ak sa niekto chce stať psychológom, musí najprv študovať psychológiu. No naplno sa stane psychológom až vtedy, keď niekoľkým ľuďom v tejto oblasti pomôže. A ak sa niekto chce stať kresťanom, musí najprv uveriť v Krista a živiť sa jeho slovom. No naplno sa stane kresťanom až vtedy, keď to Slovo ohlasuje ďalej. Keď ho ohlasuje tak, ako vie, keď ho ohlasuje tam, kde žije. Najprv životom a potom aj slovom.
Ježiš túži po tom, aby sme boli kresťanmi naplno. Nie polovičato, ale naplno...

Buďme úplnými kresťanmi. Ohlasujme Ježiša tak, ako vieme, a tam, kde sme.

Toto zamyslenie povzbudilo už 207.

Poď na hlbinu


  • 01 Je pre mňa Ježiš zmyslom života? Alebo je to niečo alebo niekto iný?
  • 02 Ohlasujem evanjelium tak, ako viem a tam, kde som?
  • 03 Pomáham iným nachádzať zmysel života?

tip pre teba

Pouvažujem nad tým, ako môžem ohlasovať evanjelium v tom prostredí, kde žijem, s tými talentmi, ktoré mám... Pouvažujem nad tým a... dnes začnem!


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.