Alan Ján Dely OP Viera je vzťah...

Viera je vzťah, vzťah s Pravdou, vzťah s Láskou...

Lk 4,24-30

Keď Ježiš prišiel do Nazareta, povedal ľudu v synagóge: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. <br /> A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“ <br /> Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

05.03.2018 00:00

zamyslenie

Elizeus, Eliáš, vdova zo Sarepty, Náman... Ktorá z týchto postáv sa nám často najviac podobá? Myslím, že ani jedna. Skôr máme mnoho spoločného s ľuďmi z evanjelia, ktorí opäť raz nespoznali v Ježišovi toho, koho mali spoznať. Prichádza mi na um jeden príbeh.
Slávny kazateľ raz v kostole kázal na žalm Pán je môj pastier. Keď skončil, všetci ľudia sa postavili a začali mu tlieskať. Boli spokojní. No zrazu sa tým davom ľudí začal predierať malý starček. Prišiel až ku kazateľovi a poprosil ho, či by mohol prečítať žalm, o ktorom kázal. Kazateľ s nevôľou súhlasil. Starček začal čítať a sem-tam sa pomýlil. Keď žalm dočítal, nastalo v kostole veľké ticho. Viacerí ľudia mali pocit, akoby ten žalm prvýkrát v živote počuli. Rozdiel medzi kazateľom a starčekom bol jasný. Kazateľ skvele poznal obsah žalmu Pán je môj pastier, no starček poznal Pastiera.
Poznáme veľmi dobre obsah Katechizmu či dokonca Písma, ale nepoznáme toho, o kom sa v nich píše. Chodíme pravidelne do kostola, konáme pôsty, púte, dobré skutky, ale nepoznáme toho, Kto je pôvodcom toho všetkého. Viera totiž nie je súhrn poznatkov, súhrn návštev kostola, súhrn duchovných zážitkov... Viera je vzťah, vzťah s Pravdou, vzťah s Láskou... Viera je vzťah s Pánom, ktorý dokáže prekvasiť vzťahy s inými ľuďmi. Vzťah s Pánom mení vzťahy s ľuďmi...
Aká je vaša viera, aký je váš vzťah s Pánom?

Viera je vzťah, vzťah s Pravdou, vzťah s Láskou...

Toto zamyslenie povzbudilo už 156.

Poď na hlbinu


  • 01 Vyhľadávam duchovné zážitky?
  • 02 Je pre mňa viera len súhrnom poznatkov?
  • 03 Je pre mňa viera vzťahom?

tip pre teba

Pouvažujem nad tým, ako vlastne prežívam svoju vieru...


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.