Ján Holubčík Jánova úprimnosť

Úprimnosť je prameňom všetkej geniality a ľudia by boli duchaplnejší, keby boli mravnejší.

Mt 14, 1-12

V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“ <br /> Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!“ A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka. <br /> No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila, že jej pod prísahou sľúbil dať všetko, čo si bude žiadať. Ona na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ <br /> Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej ju dali. A tak dal Jána vo väzení sťať. I priniesli na mise jeho hlavu, odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke. <br /> Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho; potom išli a oznámili to Ježišovi.

05.08.2017 00:00

zamyslenie

Typická situácia dnešného mladého kresťana. Typická situácia dnešného kresťanstva v Európe, na Slovensku. Herodes žil s manželkou svojho brata. Vedel, že to nie je správne. Cítil to hlboko vo svojom srdci. Zákon mu hovoril jednoznačný správny postoj, pravdu, no Herodes ho nezachovával. Koľko mladých, no nielen mladých kresťanov, pozná prikázania, no vedome ich relativizuje a nedodržuje. Máme okolo seba veľa Herodesov, ktorí verejne žijú v hriechu, a nebije sa im to s našou kresťanskou vierou a náukou. Žijú spolu na byte pred manželstvom. Reakcia: „Však to je už dnes normálne! Na západe to už nikto nerieši.“ Nechodia v nedeľu do kostola a ani na spoveď. Reakcia: „Na západe to už je normálne, tak prečo by som mal chodievať do kostola. A vyspovedám sa Pánu Bohu sám večer pred spaním.“ Používajú antikoncepciu. Reakcia: „To je hriech?“ Kresťanský podnikateľ, a neplatí dane. Reakcia: „Politici okrádajú štát. Nebudem zbytočne vyhadzovať peniaze zlodejom!“ Ako reagoval Ján Krstiteľ?
Jednoznačne, priamo, pravdivo aj keď ho to stálo život. „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ My dnes zrelativizujeme všetko. Veriacim rodičom neprekáža, že ich syn žije so svojou frajerkou. Manželke neprekáža, že manžel podnikateľ neplatí dane. Animátorke neprekáža, že animátor zo spoločenstva chodí v nedele na brigádu a na futbal a nestíha na svätú omšu. Bojíme sa byť priami a úprimní ako Ján Krstiteľ. Prečo?

Úprimnosť je prameňom všetkej geniality a ľudia by boli duchaplnejší, keby boli mravnejší.

Toto zamyslenie povzbudilo už 157.

Poď na hlbinu


  • 01 Kde je tvoja hranica medzi úprimnosťou k iným a pochopením iných?
  • 02 Vieš byť konštruktívne kritický?
  • 03 Modlíš sa za tvojich známych, ktorí žijú v hriechu?

tip pre teba

Napomeň dnes iných s láskou, keď urobia niečo zlé.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.