o. Pavol Burda Dve možnosti

Úžas je matka múdrosti.

Lk 4, 31-37

Ježiš zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Po sobotách ich učil a oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc. V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona. Ten vykríkol veľkým hlasom: „Nechaj nás! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?! Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ <br /> Ježiš mu pohrozil: „Mlč a vyjdi z neho!“ Zlý duch ho hodil medzi nich, vyšiel z neho a neublížil mu. <br /> Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: „Čo je to za slovo, že mohutnou silou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú?“ A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji.

05.09.2017 00:00

zamyslenie

Na dnešnom evanjeliu je toľko zaujímavého. Ježiš zostupuje do mesta, ktoré ho až tak veľmi neočakávalo. Vždy v sobotu vyučuje. Deň, ktorý Pán a Boh ustanovil na odpočinok a posvätenie, posväcuje Kristus svojím Slovom. A keď sa k nemu priblíži protivník v tele posadnutého, presne pozná Božieho Syna. Každá z týchto skutočností by mohla byť námetom na rozvinutie.
Ale ľud sa začudoval niečomu celkom inému. Uprostred evanjelia stojí dnes otázka, ktorú si kladú ľudia aj teraz: Čo je to za slovo, ktoré má moc? ...a rozkazuje ešte aj nečistým duchom. To je niečo! Senzácia. Jedinou vetou vyhnal démona. Toto ľudí fascinovalo. Ježiš sa ukázal mocnejší ako ktokoľvek. Dokonca jeho Božský pôvod potvrdil aj sám diabol. No napokon ho musel poslúchnuť a hoci hlučne, predsa neškodne opustil svojho otroka. Dnešné evanjelium je (celkom nečakane) o poslušnosti Božiemu Slovu. Ono prináša úžitok – Ježiš nás to dnes učí skutkom.
Užitočné je Slovo len tam, kde sa stretne s poslušnosťou. Diabol sa podriadil a na úžas všetkých odišiel. Výzvy poslúchnuť Slovo stoja pred nami aj dnes. A možnosti sú viac-menej len dve. Poslúchnuť, alebo nie.

Úžas je matka múdrosti.

Toto zamyslenie povzbudilo už 178.

Poď na hlbinu


  • 01 Prijímam Slovo, alebo mám pre dnešok svoj plán?
  • 02 Našiel som si čas, aby ma Ježiš vyučoval?
  • 03 Aké chýry som ochotný dnes roznášať ja?

tip pre teba

Pros dnes o to, aby ťa Pán oslobodil od vplyvu Zlého.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.