Félix Maria OFM Byť synmi pokoja

Predpokladom je srdce pripravené prijať pokoj. Boží pokoj.

Lk 10,1-12

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘ Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho ulíc a povedzte: ‚Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo!‘ Hovorím vám, že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu.“

05.10.2017 00:00

zamyslenie

„Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie.“ Čiže sa predpokladá, že pokoj nepríde do srdca, ktoré je plné zlého. Predpokladom je srdce pripravené na prijatie pokoja. Ten, ktorý je tichý a pokojný môže obsiahnuť ešte väčší pokoj - už nie ten ľudský, ale Boží. My by sme chceli, aby nám Pán dal pokoj do našich rozorvaných sŕdc, ktoré sú plné hnevu a nenávisti proti naším nepriateľom. A často nie iba voči naším nepriateľom, ale i voči našim blízkym. Božie kráľovstvo je dôležitým miestom, v ktorom má vládnuť láska. Kiežby sme si viac uvedomovali prítomnosť Božieho kráľovstva medzi nami. Možno práve aj v blížiacich sa voľbách do VÚC. Tento čas je veľmi intenzívnym časom, v ktorom by mali zaznievať nie plané reči a lacné sľuby, ale mal by povstať skutočný prorocký hlas. Hlas, ktorý prináša pravdu o nás a výzvy, ktoré nás posunú v správe našej spoločnosti. Ako to rozoznať? Po ovocí. Len počítajme, že sme poslaní ako baránky medzi vlkov. Nebudú nás šetriť. Ale to neznamená, že nás porazia. Len nestraťme vlastnú tvár. Lebo stále máme byť synmi pokoja a lásky.

Predpokladom je srdce pripravené prijať pokoj. Boží pokoj.

Toto zamyslenie povzbudilo už 160.

Poď na hlbinu


  • 01 Sme hlásateľmi pokoja?
  • 02 Obhajujeme Božie zámery spoločného domova, v ktorom má každý svoje miesto?
  • 03 Sme sklamaný, že neprijali nás? Či viac nás trápi, že neprijali Božie slovo?

tip pre teba

Skúsme si dať predsavzatie, že povzbudíme (ale nie lacnými argumentmi) ľudí okolo nás, aby prejavili záujem o spoločné dobro. Možno aj rozhodnutím ísť voliť.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.