o. Pavol Burda Vy však...

Kde zmizlo prikázanie? Nuž, ustúpilo ľudskému príkazu.

Mk 7, 1-13

K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí. <br /> Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“ On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: ‚Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.‘ Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“ <br /> A hovoril im: „Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje. Lebo Mojžiš povedal: ‚Cti svojho otca i svoju matku‘ a: ‚Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť.‘ <br /> Vy však hovoríte: ‚Keď človek povie otcovi alebo matke: Korban, čo znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar,‘ už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku. A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte.

06.02.2018 00:00

zamyslenie

Boží príkaz kontra ľudský zvyk. Tak by sme mohli stručne vyjadriť obsah dnešného Božieho slova. Farizejom (ako to už Ježiš veľakrát odhalil) šlo o dodržiavanie vonkajších príkazov. Často sa tieto príkazy stali dôležitejšími než pravá láska, skutočná spravodlivosť a ozajstné milovanie Boha a blížneho. Vrcholom pomýlenia, ktoré Marek opisuje je práve dnešná výmena názorov.
Úcta k rodičom je prikázanie samého Boha. Štvrtý príkaz je aj s prisľúbením: „Aby ti dobre bolo a dlho si žil na zemi, ktorú ti dá Pán Tvoj Boh.“ Jasné, však? Ale farizeji poskytli úľavu: O svojich rodičov sa nemusím starať, veď dávam obetný dar pre chrám. Kde zmizlo prikázanie? Nuž, ustúpilo ľudskému príkazu. Ježišovo poúčanie vzišlo z výčitky farizejov, ktorým sa nepáčilo, že si apoštoli neumyli ruky. Farizejom dneška sa tiež nepáčia mnohé veci, ktoré pre náš duchovný život nemajú príliš veľký vplyv. Práve preto by sme sa mohli dnes sústrediť na to, čo podstatné.

Kde zmizlo prikázanie? Nuž, ustúpilo ľudskému príkazu.

Toto zamyslenie povzbudilo už 165.

Poď na hlbinu


  • 01 Nestratil som aj ja starosť o rodičov?
  • 02 Je pre mňa najdôležitejšie dodržiavanie vonkajších predpisov?
  • 03 Nie som aj ja členom klubu „vy však“? Čo v duchovnom živote som si „upravil“?

tip pre teba

Ozvi sa rodičom! Ak žijú môžeš to urobiť jednoducho, ak už odišli do večnosti – v modlitbe im poďakuj za život a všetko, čo ti dali.


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.