Tomáš Jellúš SJ Tvoja tajná záhrada

V každej vojne mal hlavný veliteľ svoj stan, kde sa utiahol po boji, aby si oddýchol. Aj náš duch má podobné miesto, svoju záhradu, kde ideme čerpať. Ježiš odchádza na pusté miesto, aby prijal od Otca dary. Naše srdce má svoju komnatu, kde ľudia lásky a náš dobrý Boh nám pripravili prekvapenie.

Lk 4, 38-44

Keď Ježiš vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu. Postavil sa nad ňu, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ich. <br /> Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. <br /> Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: „Ty si Boží Syn.“ On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Mesiáš. <br /> Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Ale zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. <br /> On im však povedal: „Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný.“ <br /> A kázal po judejských synagógach.

06.09.2017 00:00

zamyslenie

Veľkú záťaž niesol Ježiš na pleciach. Aj on potreboval načerpať. Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Tam sa rozprával s Otcom a nechal sa milovať. Každý z nás má svoje tajné miesta, kde sa utiahne, keď je to na neho veľa. Naša tajná záhrada. V rozprávkach mala princezná vždy svoju tajnú komnatu, ktorá patrila výlučne jej. Ako ľudia potrebujeme miesto, kde si budeme istí, že môžeme načerpať, kde nie je žiadne ohrozenie, žiadne bremená. Nemusí to byť fyzické miesto. Ak máme šťastie a stretneme niekoho výnimočného, potom je ona, on tou našou záhradou, kde sa môžeme poprechádzať a oddýchnuť si. Navzájom sa stávame jeden druhému darom. Aj v našom srdci je osobitné miesto, kde vchádzame len vo výnimočných chvíľach – naša osobná svätyňa. Ježiš nachádzal silu v kontakte s Otcom. Našiel u neho prijatie, porozumenie. Aj nám ponúka podobný vzťah. Chce vojsť aj do našej osobnej záhrady a zavlažiť ju svojou láskou. Nenechajme svoju záhradu vyschnúť a vpustime do nej Boha a ľudí lásky, ktorí pre nás znamenajú celý svet.

V každej vojne mal hlavný veliteľ svoj stan, kde sa utiahol po boji, aby si oddýchol. Aj náš duch má podobné miesto, svoju záhradu, kde ideme čerpať. Ježiš odchádza na pusté miesto, aby prijal od Otca dary. Naše srdce má svoju komnatu, kde ľudia lásky a náš dobrý Boh nám pripravili prekvapenie.

Toto zamyslenie povzbudilo už 217.

Poď na hlbinu


  • 01 Mám svoje miesta a svojich ľudí, kde môžem čerpať?
  • 02 Môže byť pre mňa aj Boh zdrojom sily a potechy?
  • 03 Kto má kľúč od mojej tajnej záhrady?

tip pre teba

Nenechám si znesvätiť svoje oázy na púšti života. Budem si ich chrániť, aby boli vždy pre mňa studňou živej vody.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.