Peter Mikula Hanbím sa pozrieť ti do očí

Schopnosť povedať „odpusť“ vyjadruje veľkosť človeka.

Bar 1,15-22

Pánovi, nášmu Bohu, pristane spravodlivosť a nám zahanbená tvár, akú majú dnes mužovia Judey a obyvatelia Jeruzalema, naši králi, naše kniežatá, naši kňazi, naši proroci i naši otcovia; lebo sme zhrešili pred Pánom, neverili sme mu a nepočúvali sme hlas Pána, svojho Boha, a nekráčali sme podľa nariadení Pána, ktoré nám predložil. Odo dňa, čo Pán vyviedol našich otcov z egyptskej krajiny, až po tento deň sme sa vzpierali Pánovi, svojmu Bohu, konali sme neuvážene a nechceli sme počuť jeho hlas. Preto nás, ako to dnes vidíme, prenasleduje nešťastie a kliatba, ktorou Pán pohrozil prostredníctvom svojho sluhu Mojžiša v deň, keď vyviedol našich otcov z egyptskej krajiny, aby nám dal krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Nepočúvali sme hlas Pána, svojho Boha, nepočúvali sme slová prorokov, ktorých nám posielal; všetci sme išli za hlasom svojho zlého srdca, slúžili sme cudzím bohom a páchali sme zlo pred očami nášho Boha.

06.10.2017 00:00

zamyslenie

Vyvolený národ sa mal veľmi dobre. Boh bol s nimi, ale oni zabudli, že všetko, čo majú, je od neho. Preto dôsledkom toho bolo, že sa národ rozdelil na dve kráľovstvá a napokon si ich podmanili iné národy. Snáď najviac trpeli, keď bol zničený jeruzalemský chrám a asi na sedemdesiat rokov museli odísť takmer všetci do exilu – do Babylonu. Tam vznikol tento text, v ktorom Baruch vyjadruje postoj pokory. Naplno si „vychutnali“ ovocie, ktoré svojím životom vypestovali. Izraelský ľud pochopil, že nedbali na Jahveho, svojho Boha, ale hľadali si za neho náhrady. Paralela s dobou, v ktorej žijeme, je až podozrivo jasná. Vysoké sebavedomie a samoľúbosť privádza do otroctva závislosti celé skupiny ľudí. Kedy sa budeme kajať, robiť pokánie? Kedy sa vrátime k Pánovi, svojmu Bohu, tak ako Izraeliti? Práve je piatok - deň pokánia. Preto sa postíme od mäsa, odriekame si hlučnú zábavu, či robíme iné skutky nábožnosti. Aby sme v tento pôstny deň vyjadrili za seba i za iných pred Bohom, že sa hanbíme za neláskavé slová, skutky, myšlienky... Vedieť sa ospravedlniť Bohu, prosiť o milosrdenstvo, je základný postoj Božieho dieťaťa. Deň prvého piatku je výnimočný deň v mesiaci, keď nás Pán volá naspäť, bližšie k svojmu milujúcemu srdcu, aby sme sa vrátili späť z ciest svojho skazeného srdca. Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné, zmiluj sa nad nami.

Schopnosť povedať „odpusť“ vyjadruje veľkosť človeka.

Toto zamyslenie povzbudilo už 174.

Poď na hlbinu


  • 01 Je v mojich modlitbách priestor na odprosenie Boha?
  • 02 Pristupujem aspoň v mesačnom intervale k svätej spovedi?
  • 03 Odprosujem Boha za svojich blízkych?

tip pre teba

Dnes pristúpim k svätej spovedi a zúčastním sa na svätej omši.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.