Félix Maria OFM Neresti a čnosti

Niečo musí ísť zo SRDCA ... čo to bude?

Mk 7, 14-23

Ježiš znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.“ Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. On im povedal: „Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?“ Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté. <br /> A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“

07.02.2018 00:00

zamyslenie

Lebo zvnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť.
Na protiváhu si zopakujme, aké sú dary Ducha Svätého: dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nábožnosti a dar bázne voči Bohu.
A k darom ešte pridajme ovocie Ducha Svätého: „láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota“ (Galaťanom 5,22). Všetky tri položky by som odporúčal mať nie iba ako spovedné zrkadlo, ale aj vytlačiť si ich a dať ich na to kúpeľňové zrkadlo. Takto by sme si každý deň pripomenuli, čomu sa máme vyhýbať a čomu sa máme učiť a snažiť. Takto by to bolo pre nás najlepšie.
Viac ako hriechy sú dôležité naše dobré vlastnosti a čnosti. Pochopme, je dôležitejšie, čo z nás vychádza. Niečo musí predsa ísť zo SRDCA... ak to nemá byť hriech a neresť zostáva „iba jedna možnosť“... LÁSKA.
Pritom tie požiadavky nie sú náročné. Skôr osobne vnímam, že omnoho ťažšie sa žije s tými neresťami. Sami sa necítime v bezpečí, ak je okolo nás násilie. Nevieme pokojne spracovať neúspechy. A to je veľká výzva.

Niečo musí ísť zo SRDCA ... čo to bude?

Toto zamyslenie povzbudilo už 192.

Poď na hlbinu


  • 01 Čo vpúšťaš do svojho srdca?
  • 02 Čo vychádza z tvojho srdca?
  • 03 V akom pomere sú tieto veci? Vpúšťaš do seba dobré a vychádza viac dobrých - lepších vecí?

tip pre teba

Jedno slovo si vyber z tých dobrých... a skús na ňom pracovať celých 24 hodín... (Samozrejme, že treba aj spať. :))


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.