Félix Maria OFM Potreba prorokov

... týka sa to každého z nás...

Mt 5, 17-19

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. <br /> Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“

07.03.2018 00:00

zamyslenie

Ježiš si uvedomoval veľkosť a dôležitosť prorokov. Ale i Zákona. Proroci priniesli okrem pravdy aj dôležité posolstvo o Božej láske. Ježiš ich už zo zásady nemohol zrušiť, lebo by išiel sám proti sebe. Láska nemôže zaprieť lásku. Veď o to ide aj v Božom zjavení Zákona i v pravde, ohlasovanej prorokmi.
Ježiš bol vo všetkom, čo bolo v súlade zo Zákonom, jeho plniteľom. Tak ho to naučili jeho Matka a Jozef. Oni sami sa snažili byť verný Zákonu. A proroctvá si ctili. Napríklad veľmi výrazným proroctvom, ktoré sa ich bezprostredne dotýkalo, bolo samotné zvestovanie Ježišovho narodenia. Okrem toho to bolo proroctvo od Simeona. Lenže nebojme sa vnímať istým spôsobom aj Máriu a Jozefa, že sú to proroci hodní nasledovania.
Rovnako sa my sami stávame prorokmi, ak budeme konať podľa Božích zámerov. Sme potrební. Presvedčivosť našich slov bude vtedy, ak my sami, rovnako ako Ježiš budeme potvrdzovať pravdy a posolstvo Božej lásky. Potvrdzovať nielen slovom, ale i skutkami. Ani jedno slovo nezmeníme v Písme. Mária, Jozef i všetci svätí sú nám v tom príkladom. Lebo sa to týka každého z nás... skrze náš krst.

... týka sa to každého z nás...

Toto zamyslenie povzbudilo už 140.

Poď na hlbinu


  • 01 V čom sa prejavuje moja dôvera v Zákon?
  • 02 Akým spôsobom sa staviam k proroctvám?
  • 03 Je i mojím cieľom obhajovať naplnenie Zákona a prorokov?

tip pre teba

Skús si dnes nájsť v Starom Zákone nejaký úryvok proroctva (v prorockých knihách) a skús nájsť jeho aktuálnosť v dnešnom svete.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.