Alan Ján Dely OP Pán, ktorý mi dodáva odvahu

Nech je zvelebený Pán, môj ochranca... On je ku mne milosrdný a DODÁVA MI ODVAHY... On je moja záštita, na ktorú sa spolieham.

Mt 14,22-36

Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. <br /> Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli. <br /> Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ <br /> Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“ <br /> On povedal: „Poď!“ <br /> Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“ <br /> Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“ <br /> A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“ <br /> Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret. Len čo ho obyvatelia toho kraja spoznali, vyslali poslov do celého okolia. I prinášali k nemu všetkých chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.

07.08.2017 00:00

zamyslenie

Začiatok Biblie nám odkrýva jednu dôležitú pravdu. Keď Adam neposlúchol Boží príkaz, keď odvrátil svoj pohľad od Boha, dostavil sa strach. „Bál som sa... skryl som sa.“ Tento strach Adama paralyzoval. Podobnú skúsenosť podľa dnešného evanjelia zažil aj apoštol Peter. Pri svojom odvážnom čine, keď vystúpil z „bezpečia“ loďky a začal si VIAC všímať okolitú búrku ako Ježiša, dostal strach. Odvrátil svoj pohľad od Ježiša a strach prevládol nad jeho odvahou a vierou. Strach Petra paralyzoval. Táto Adamova a Petrova skúsenosť sa určite už zopárkrát stala aj našou.
Každého z nás totiž strach dokáže paralyzovať. Strach zo zlyhania, bolesti, trestu, neznámeho, neprijatia... Strach z toho, čo si o mne pomyslia iní. Strach nás uzatvára do väzenia. Ale iba vtedy, keď svoj zrak prestanem upierať na Toho, ktorý nad strachom zvíťazil. Byť odvážny neznamená nemať strach, byť odvážny znamená vykročiť napriek svojmu strachu. V Písme je viacero zoznamov ľudí, ktorí neprídu do neba. A takýto posledný zoznam sa nachádza v Zjavení apoštola Jána. A čuduj sa svete, na prvom mieste tohto zoznamu nie sú ani smilníci, ani modloslužobníci či neveriaci. Na prvom mieste sú zbabelci (Zjv 21,8). Tí, ktorí počas svojho života zabudli svoj zrak upierať na Krista. Na Krista, ktorý nám v každej životnej situácii hovorí: „Neboj sa! JA SOM s TEBOU!“

Nech je zvelebený Pán, môj ochranca... On je ku mne milosrdný a DODÁVA MI ODVAHY... On je moja záštita, na ktorú sa spolieham.

Toto zamyslenie povzbudilo už 200.

Poď na hlbinu


  • 01 Aký strach ma dokáže paralyzovať?
  • 02 Mám nebodaj strach aj pred Pánom?
  • 03 Čo alebo kto mi dodáva odvahu?

tip pre teba

Pokúsim sa dnes napriek nejakému strachu vykročiť ďalej.


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.