Félix Maria OFM Neboj sa

Veď strach nie je len obyčajná ľudská slabosť, pre ktorú by sa nám mohli ľudia smiať. Ale že je taktiež veľmi dobrý radca a dodáva odvahu a silu odvážnym a silným, pokiaľ sa neboja len sami o seba.

Lk 5,1-11

Keď raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. <br /> Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. <br /> Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ <br /> Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“ <br /> Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. <br /> Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. <br /> Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“ <br /> A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.

07.09.2017 00:00

zamyslenie

Jednoduché slovo, ktoré sa ľahko vysloví, a ťažko počúva. Ak chceme povzbudiť našich blízkych, tak ho ľahko vyslovíme. Berieme to ako naše poslanie. Ale keď ho máme vypočuť, tak je nám to veľmi ťažké prijať. Nemám sa báť? A je to možné nebáť sa?
V jednej filmovej rozprávke s názvom "Neboj sa" bol mladík, ktorý sa nebál. Keď hovoril starec príbeh s hrôzostrašným dejom tento náš "Neboj sa" len povedal, že to bolo preto, že „všetci len pozerali a nepohli prstom“! On chcel konať. Necítil žiaden strach. Rozhovor smeroval k tomu, že všetci, ktorí sa spočiatku nebáli, neskôr "prehrali". Chýbala im - trpezlivosť, odvaha, sila a všetkým dohromady dobré a nezištné srdce.
Kde je hranica medzi ľahkomyseľnosťou a odvahou?
„Veď strach nie je len obyčajná ľudská slabosť, pre ktorú by sa nám mohli ľudia smiať. Ale že je taktiež veľmi dobrý radca a dodáva odvahu a silu odvážnym a silným, pokiaľ sa neboja len sami o seba.“ Takéto ponaučenie vyplynulo z tejto filmovej rozprávky. A takto by sme to mohli vidieť aj v dnešnom evanjeliu, v ktorom Ježiš hovorí Petrovi: "Neboj sa!". Maj odvahu robiť skutky preto, že ide o tvojich blízkych.

Veď strach nie je len obyčajná ľudská slabosť, pre ktorú by sa nám mohli ľudia smiať. Ale že je taktiež veľmi dobrý radca a dodáva odvahu a silu odvážnym a silným, pokiaľ sa neboja len sami o seba.

Toto zamyslenie povzbudilo už 198.

Poď na hlbinu


  • 01 Ako vnímaš svoj strach a odvahu?
  • 02 Vychádzaš zo svojich zaužívaných chodníčkov?
  • 03 Opúšťaš "všetky istoty" a ideš za Ježišom?

tip pre teba

Neboj sa... nehľaď na seba, ale maj odvahu aj pre iných. Veď o nich ide.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.