Ján Holubčík Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova

Pridŕžajme sa Božej vôle. Ona nech je našou hviezdou, ktorou sa riadime počas tejto plavby. Takto určite zakotvíme v správnom prístave.

Lk 1, 26-38

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. <br /> Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ <br /> Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. <br /> Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ <br /> Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ <br /> Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ <br /> Anjel potom od nej odišiel.

07.10.2017 00:00

zamyslenie

Hľadanie Božej vôle nikdy nie je jednostranná záležitosť. Je to spoločný dialóg Boha a človeka. Nie je to iba o našich plánoch, ale ani iba o Božích plánoch. Žijeme v dobe, kedy sme si zvykli vysnívať mnohé veci, a potom si tieto sny realizujeme. Plánujeme si náš kalendár rok dopredu. Každý deň máme množstvo stretnutí, úloh, porád a povinností. Pýtame sa pri tomto našom snívaní a plánovaní, čo na to hovorí Boh? Nechajme ho vstúpiť do nášho života a opýtajme so ho, aké má on sny a plány s nami! Mária zareagovala na jeho výzvu slovami poslušnosti: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Uverila, že Boh Otec jej chce len to najlepšie. Uverila, že on je ten, ktorý ju pozná lepšie ako ona samú seba a on je ten, ktorý ju miluje viac ako ona samú seba. Aj keď tomu všetkému celkom nerozumela, rozhodla sa vsadiť na jeho kartu. Život s Bohom je o spoločnom hľadaní, a potom o spoločnom kráčaní. A nič krajšie a zmysluplnejšie nemôže byť.

Pridŕžajme sa Božej vôle. Ona nech je našou hviezdou, ktorou sa riadime počas tejto plavby. Takto určite zakotvíme v správnom prístave.

Toto zamyslenie povzbudilo už 119.

Poď na hlbinu


  • 01 Nachádzaš si čas na modlitbu, na rozhovor s Bohom?
  • 02 Plánuješ a organizuješ si život alebo len tak prežívaš zo dňa na deň?
  • 03 Snažíš sa hľadať a plánovať svoj život spolu s Bohom?

tip pre teba

Opýtaj sa Pána pri dnešnom plánovaní tvojho dňa, čo by mal obsahovať.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.