o. Pavol Burda Dnes pozýva Ježiš (už zaplatené!)

Ježiš si vybral jedlo (Eucharistiu) preto, aby zostal s nami navždy. Na ťahu si ty.

Lk 15,15-24

Jeden zo spolustolujúcich povedal Ježišovi: „Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve.“ <br /> On mu povedal: „Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí. Keď nadišla hodina večere, poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: ‚Poďte, už je všetko pripravené.‘ A naraz sa začali všetci vyhovárať. Prvý mu povedal: ‚Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘ Druhý povedal: ‚Kúpil som päť záprahov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘ A ďalší povedal: ‚Oženil som sa, a preto nemôžem prísť.‘ Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa hospodár rozhneval a povedal svojmu sluhovi: ‚Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých!‘ <br /> A sluha hlásil: ‚Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a ešte je miesto.‘ Tu pán povedal sluhovi: ‚Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých, aby sa mi naplnil dom. <br /> Lebo hovorím vám, že ani jeden z tamtých mužov, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru.‘“

07.11.2017 00:00

zamyslenie

Je to pre mňa fascinujúca vec. Spája nás so svetom a svet spája s nami. Úplná nevyhnutnosť, ktorá sa nedá nijako obalamutiť. Na každom mieste sveta a každý človek ho potrebuje. Jedlo. Vec, ktorú azda nemôže poznať viac ľudí. Preto si túto tému vyberá Ježiš do podobenstva. Ako stratég najskôr ide sám ku stolu, aby porozprával o stravovaní v nebeskom kráľovstve.
Bohatý muž sa rozhodne pohostiť svojich priateľov. V dohodnutý čas však „priatelia“ majú plno iných povinností, než aby si sadli za stôl so svojím hostiteľom. Jeden je pod papučou, druhý si kúpil pole bez obhliadky a tretí musí vyskúšať svoje nové voly. Na stretnutie pri jedle niet času. Hosťom nemáme čo zazlievať. Vybrali si sami, a preto neprišli.
Nám – kresťanom – je úplne jasné, že tieto slová Ježiš hovorí o jeho „večeri“. Bohatý človek je ten najbohatší – Ježiš, ktorému všetko patrí. On si jedlo (Eucharistiu) vybral preto, aby s nami zostal navždy. Chce nás pozvať aby sme od ciest a ohrád prišli k Jeho stolu. Na ťahu si ty...

Ježiš si vybral jedlo (Eucharistiu) preto, aby zostal s nami navždy. Na ťahu si ty.

Toto zamyslenie povzbudilo už 179.

Poď na hlbinu


  • 01 Ďakujem Bohu za dar jedla?
  • 02 Je pre mňa plný žalúdok dôležitejší ako láska k blížnemu?
  • 03 Mám čas na pekné stolovanie?

tip pre teba

Urob z dnešného stolovania aj stretnutie. Pozvi niekoho, alebo počas jedla hovor s Pánom.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.