Tomáš Jellúš SJ Na tvojich pleciach je základ môjho domu

Veľká je dôstojnosť človeka. Preto si každý človek zaslúži mať pevné základy v živote, na ktorých je postavený jeho život. Hodnoty lásky, pokoja, radosti a priateľstva.

Mt 7, 21. 24-27

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“

07.12.2017 00:00

zamyslenie

Kto sa vyzná v architektúre vie, že pri stavaní domu sú najdôležitejšie základy. Veď čo z toho, keby bol prekrásny, luxusný a priestranný, ak by sa do týždňa zrútil. Človek je podobne krásny, hodnotný a veľkolepý – ale tiež potrebuje pevné základy, na ktorých je postavený jeho zmysel života. Tým základom je láska. Láska, ktorá vychádza z Boha a rozlieva sa cez našich drahých a priateľov až na nás.
V našom živote máme dobrých ľudí a dobrého Boha, na ktorých pleciach spočíva základ nášho duchovného domova. Buďme vďační za ľudí, ktorých nám Boh posiela do cesty a ktorí sú pre nás tým základom, ktorý dodáva nášmu životu energiu. V istom zmysle je to veľká zodpovednosť, ak zohrávame v živote druhého človeka pevnú istotu domova lásky, aby sme ho nezradili a nestriasli zo svojich pliec. Boh nás nikdy nezradí. Na jeho podporu sa môžeme vždy spoľahnúť. A on očakáva od nás, že podobne ako on budeme ponúkať svoje plecia ako pevný bod opory pre naše okolie. Základ domu nášho života spočíva na láske a na vzťahoch.

Veľká je dôstojnosť človeka. Preto si každý človek zaslúži mať pevné základy v živote, na ktorých je postavený jeho život. Hodnoty lásky, pokoja, radosti a priateľstva.

Toto zamyslenie povzbudilo už 194.

Poď na hlbinu


  • 01 Ktoré pozitívne základy môjho života sú pre mňa oporou?
  • 02 Ktorým ľuďom vďačím za pocit bezpečia, istoty a lásky?
  • 03 Sú moje plecia prázdne? Alebo zaťažené starostlivosťou o blaho blížneho?

tip pre teba

Preskúmam základy, na ktorých je postavený hrad môjho života.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.