Peter Mikula Narodeniny Panny Márie

Mária si neobsadila Syna pre seba, ale ho odovzdávala podľa vôle Otca.

Mt 1,18-23

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.

08.09.2017 00:00

zamyslenie

Mnohí veriaci pri príležitosti narodenín alebo výročí uzatvorenia sviatosti manželstva prichádzajú na svätú omšu, ktorou ďakujú za Božiu pomoc. Tento krásny zvyk plný viery a lásky k Bohu je podstatou aj dnešného sviatku. Mária sa svojím „áno“ Bohu stala matkou Ježiša, Božieho Syna, a stala sa aj matkou každého ľudského syna a dcéry. Je našou matkou. Máme nielen právo na jej lásku a ochranu, ale v dnešný deň ďakujeme Bohu za ňu, za jej, často nenápadnú pomoc a službu.
Pred časom jedna pani bola na nákupoch v meste a hovorila svojmu malému vnukovi, že večer pôjdu na svätú omšu, pretože Panna Mária má sviatok. Vnúčik sa jej milo spýtal: Starká, a aký darček jej dáme? Tento malý chlapec večer priniesol Božej Matke malú kytičku kvetov.
Narodeniny sú príležitosťou na pripomenutie si všetkého dôležitého v jej živote: Boh si ju vyvolil a jej dušu ochránil pred dedičným hriechom už pri počatí. Mária počúvala Božie slovo, poznala Starý zákon i prorokov. Uzatvorila manželstvo s Jozefom. Povedala Bohu svoje „áno“, lebo vedela, že Boží plán je to najlepšie pre ňu aj pre ľudí. So svojím Synom prežívala bolesť utrpenia i radosť zmŕtvychvstania. Bola pri vzniku Cirkvi na Turíce a Ježiš ju vzal napokon k sebe do neba. Tam prežíva šťastie so svojím Synom, ale má starosť o nás, jeho bratov a sestry.
Matka Božia, tešíme sa s tebou z tvojho sviatku. Buď naďalej i našou Matkou, aby sme boli deťmi Otca na nebesiach a raz sa stretli s tebou. Amen.

Mária si neobsadila Syna pre seba, ale ho odovzdávala podľa vôle Otca.

Toto zamyslenie povzbudilo už 160.

Poď na hlbinu


  • 01 Akému darčeku by sa dnes odo mňa najviac potešila Panna Mária?
  • 02 Modlím sa denne aspoň desiatok ruženca?
  • 03 Obraciam sa v bezradnosti a problémoch na Matku?

tip pre teba

Dnes sa zúčastním na svätej omši pri príležitosti narodenín Panny Márie.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.