Tomáš Jellúš SJ Je láska nežná, alebo tvrdá?

V africkej kultúre doteraz platí, že ak niekto niekoho veľmi miluje, vo svojich slovách veľmi preháňa, ide až do tvrdosti, aby ukázal, aká veľmi silná je jeho láska. Ježišove slová o láske vedia byť aj tvrdé, ale to len preto, lebo jeho nežná a jemná časť je tak silná, že sa obetuje a dáva ako dar celý človek.

Lk 14, 25-33

S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. <br /> Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: ‚Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.‘ <br /> Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. <br /> Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“

08.11.2017 00:00

zamyslenie

Čo si máme myslieť o obraze Ježiša z evanjelií? Raz je nežný a dobrý, inokedy tvrdý a nástojčivý. Láska často zahŕňa oba aspekty. Najlepšie to vystihuje obraz rytiera a princeznej. Rytier je nežný, dobrý a milý na princeznú, ale stále nosí brnenie a meč a za svoju lásku musí tvrdo bojovať. Ježiš tiež nie je rojko a slabošský „snílek“. Vie byť aj nežný, ale vie za lásku dať všetko. Láska je nežná, ale aj tvrdá. Slabá aj silná. Objatie aj boj. Mačiatko a lev súčasne. Veď ktoré dievča by už chcelo chlapca, ktorý by zutekal pri najmenšej prekážke? Darmo jej bude vyznávať lásku, že prejde kvôli nej celý svet, ak nie je ochotný ju navštíviť, keď prší. Ježišove slová sa niekedy javia ako veľmi drsné, ale treba vidieť celý obraz lásky, ktorá sa rada dáva celá a v tejto otázke je neoblomná. Buďte jednoduchí ako holubice, ale opatrní ako hady. Ježiš často spája dva extrémy lásky dokopy, lebo láska je aj jemná, ale aj tvrdá, keď sa obetuje za druhú, druhého. Láska nie je mäkkýš, teda nie je žiaden slaboch, ale súčasne sa rada „mäkúši“. „Mäkúšiť sa“ je vraj moderné slovo dnešných mladých na mojkanie – teda nežné vyjadrenie lásky.

V africkej kultúre doteraz platí, že ak niekto niekoho veľmi miluje, vo svojich slovách veľmi preháňa, ide až do tvrdosti, aby ukázal, aká veľmi silná je jeho láska. Ježišove slová o láske vedia byť aj tvrdé, ale to len preto, lebo jeho nežná a jemná časť je tak silná, že sa obetuje a dáva ako dar celý človek.

Toto zamyslenie povzbudilo už 214.

Poď na hlbinu


  • 01 Aké aspekty má moja láska?
  • 02 Ako možno spojiť nežnosť a bojovnosť lásky?
  • 03 Kde mi treba byť viac pracovať na obetavosti lásky a kde viac na jej jemnosti?

tip pre teba

Tú, toho koho milujem, budem milovať nežne a rytiersky súčasne. Lásku chránime ako lev a hráme sa s ňou ako mačiatko.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.