Félix Maria OFM I cudzinec môže uzdraviť

Choď, - už sú to nie slová odvrhnutia "choď preč, daj mi pokoj", ale sú to slová - "choď a nájdi pokoj"... prijal som ťa. Láska porazila zlého ducha.

Mk 7, 24-30

Ježiš vstal a odišiel do končín Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o ňom vedel, ale nemohol sa utajiť. Lebo len čo sa o ňom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom, prišla a hodila sa mu k nohám. <br /> Žena bola Grékyňa, rodom Sýrofeničanka. A prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry. <br /> On jej povedal: „Nechaj, nech sa najprv nasýtia deti, lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“ <br /> Ale ona mu odvetila: „Pane, aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch.“ <br /> On jej povedal: „Pre tieto slová choď, zlý duch vyšiel z tvojej dcéry.“ <br /> A keď prišla domov, našla dievča ležať na posteli; a zlý duch bol preč.

09.02.2017 00:00

zamyslenie

V poslednom období sa toho na našom malom Slovensku popísalo a pohovorilo o utečencoch a tých "cudzích". Bojíme sa ich a nechceme ich tu. Lebo nie sú takí, akí sme my. Lebo my sme tí "lepší" - sme katolíci. Oni sú moslimovia. A chcú nás zmeniť. Niekedy si tak myslím, že kiežby nás zmenili - ale k tomu, aby sme úprimnejšie verili v Boha a jeho evanjelium. Aby sme boli skutočne ľuďmi viery a lásky. Aby sme milovali Boha nadovšetko a svojho blížneho ako seba samého.
Prečo takáto úvaha v dnešný deň? Lebo dnes prichádza Ježiš do "pohanského" kraja. Prichádza a utajuje sa. Vníma, že to môže byť pre neho nebezpečné byť v tomto kraji, lebo je inej viery, inej národnosti. Je "sused", ktorý je neprijateľný. Napriek tomu, "tajné" služby odhalia jeho prítomnosť a totožnosť a prichádza žena, bežná občianka toho kraja, a žiada ho o niečo nemysliteľné. Chce vziať "chlieb deťom" a dať do "šteňatám". Dôveruje Ježišovi, že bude štedrý aj k nej. Aspoň niečo, aspoň trošku. To je viera. Nechce veľa, stačí jej málo, ktoré postačí k uzdraveniu. Požiadavka malého množstva s veľkým množstvom jej viery.
Choď, - už sú to nie slová odvrhnutia "choď preč, daj mi pokoj", ale sú to slová - "choď a nájdi pokoj"... prijal som ťa. Láska porazila zlého ducha.

Choď, - už sú to nie slová odvrhnutia "choď preč, daj mi pokoj", ale sú to slová - "choď a nájdi pokoj"... prijal som ťa. Láska porazila zlého ducha.

Toto zamyslenie povzbudilo už 216.

Poď na hlbinu


  • 01 Prijímaš svojich susedov?
  • 02 Ako hľadíš na tých "od vedľa" - sú iba tvojimi nepriateľmi?
  • 03 Vieš sa podeliť o svoju vieru?

tip pre teba

Prejav milosrdenstvo svojim susedom.


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.