Peter Mikula Počuť a správne hovoriť

Ako sa dieťa učí správne rozprávať a žiť tým, že počúva svojho otca a matku, rovnako kresťan sa učí žiť a rozprávať iba tým, že počúva slová Otca na nebesiach.

Mk 7,31-37

„Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja. Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: „Effeta,“ čo znamená: „Otvor sa!“ V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával. A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč.“

09.02.2018 00:00

zamyslenie

„Moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami a vaše cesty nie sú mojimi cestami - ľud môj“ (Iz 55,8). Týmito slovami prorok upozorňuje veriacich židov na ich vlastnú predstavu o živote. Mali dojem, že všetko v ich živote je správne. Mýlili sa. Dnešné evanjelium ukazuje rovnaký paradox. Židia, ktorí si myslia, že počujú, nevedia počúvať a poslúchnuť Ježiša, rozprávajú o ňom a jeho zázrakoch. Naopak ten, o ktorom všetci vedia, že je hluchý počuje a poslúcha Ježiša a nič nikomu o ňom zatiaľ nehovorí.
Vplyvom kultúry, v ktorej žijeme, sa môžeme viac zamerať na seba, svoje pocity, rozhodovať sa na základe toho „čo si o tom myslím ja“, namiesto „čo si o tom myslí láskavý a múdry Pán“. Je smutné, že mnohí kresťania dneška sa nechávajú ovplyvniť v otázkach výberu životného partnera, počtu prijatých detí do manželstva či hmotných investícií viac sebou a očakávaniami ľudí z okolia. Často nedbajú na to, čo je Božia vôľa pri konkrétnom rozhodovaní, nenechávajú Bohu priestor a urobia „ako najlepšie vedia“.
Aj takéto rozhodnutia, samozrejme, môžu byť totožné s Božou vôľou, ale skúsenosť nám ukazuje, že kresťania sa často mýlia, lebo nepočúvajú hlas Pána. Myslíme si, že počujeme, pritom sme hluchí. Priateľstvo s Ježišom očakáva výlučný vzťah dôvery voči nemu, odovzdanie sa do jeho vôle, počúvanie hudby jeho srdca. Iba tak sme schopní správne sa rozhodovať, múdro a láskavo rozprávať.

Ako sa dieťa učí správne rozprávať a žiť tým, že počúva svojho otca a matku, rovnako kresťan sa učí žiť a rozprávať iba tým, že počúva slová Otca na nebesiach.

Toto zamyslenie povzbudilo už 189.

Poď na hlbinu


  • 01 Nemám občas dojem, že som dokonalý kresťan?
  • 02 Koľkokrát počas dňa som ticho pred Bohom a počúvam?
  • 03 V čom by som Pána ťažko poslúchol? Prečo?

tip pre teba

V tichej modlitbe sa opäť bezvýhradne odovzdám celý Pánovi.


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.